Thema's

De beursvloer van de 16e editie van InfraTech is in januari 2025 opgedeeld in drie thema’s die stuk voor stuk een eigen segment binnen de sector vertegenwoordigen. Bekijk de thema's hieronder!

 

Water & Klimaat

 

Infra

  Aanleg en onderhoud drinkwatervoorziening
 • Afvalwaterbehandeling
 • Drainage
 • Grond- en regenwaterbeheer
 • Leidingsystemen
 • Pompen en gemalen
 • Riolering
 • Advies en beheerplannen
 • Innovatieve afwateringssystemen
 • Duurzame bestrating
 • Gedragsbeïnvloeding en groene oplossingen
 • (Her)inrichting en ontwerp
  Bouwstoffen
 • Bruggenbouw
 • Civiele techniek
 • Energie
 • Railbouw en spoorinfra
 • Sloop en recycling
 • Wegenbouw
 • Waterbouw
 •  
 

Openbare ruimte & mobiliteit

  
  Bestrating
 • Groenvoorziening
 • Inrichting openbare ruimte
 • Signalering en bewegwijzering
 • Verkeersmeet- en regelsystemen
 • Verlichting
 • Vervoers- en mobiliteitsoplossingen
 • Geo-informatie en -technologie