Programma thema's

Belangrijke thema's binnen de infrawereld 

Het programma van InfraTech is onderverdeeld in 6 verschillende thema's in de infrastructuur: Human Capital, Klimaat & Verduurzaming, Vervanging & Renovatie, Mobiliteit & Logistiek, Digitalisering en Ondergrondse Infra.

 

Human Capital

Human Capital is naast duurzaamheid en circulariteit misschien wel de grootste opgave voor de komende jaren, de markt schreeuwt namelijk om goed gekwalificeerd en jong personeel. Waar vind je in deze tijd van arbeidskrapte de juiste mensen om al dat werk te klaren? En hoe behoud je goed geschoolde medewerkers?

InfraTech is al jaren een magneet voor jong talent en zal ook in 2023 weer een brugfunctie vervullen tussen opleidingen en werkgevers. Op de verschillende pleinen zullen jonge infraprofessionals met open armen ontvangen worden.

Lees meer over het thema

 

Klimaat & Verduurzaming

InfraTech is al bijna 30 jaar dé plek voor de gehele keten om laagdrempelige ontmoetingen en open gesprekken te hebben. Deze ontmoetingen zijn cruciaal voor samenwerkingen waarmee de noodzakelijke veranderingen in de infrasector gerealiseerd kunnen worden.

Een van die noodzakelijke veranderingen is verduurzamen. Circulair, klimaat- en energieneutraal en duurzaam: dat zijn de drie kernbegrippen die de komende decennia boven alles zullen gaan. De infrasector kan aan de basis staan van een routekaart naar nieuwe wegen. Wegen die minder en schonere energie vragen en wegen gemaakt van herbruikbare grondstoffen. InfraTech is hét belangrijkste platform waarop alle ideeën, kennis en innovaties samengebracht zijn.

Lees meer over het thema

 

Vervanging & Renovatie

Het thema Vervanging en Renovatie is een belangrijk onderdeel op InfraTech. Nederlandse kunstwerken zullen de komende jaren grondig onder handen genomen worden. Rijkswaterstaat zet daarbij in op combinatie contracten. Maar hoe organiseer je dat slim? Verder zullen natuurlijk standaardisatie en circulair bouwen de nodige aandacht krijgen op de beursvloer.

Lees meer over het thema

 

Mobiliteit & Logistiek

Onder de noemer Mobiliteit en Logistiek zullen bijvoorbeeld elektrisch bouwvervoer en bouwhubs rond steden aandacht krijgen, maar natuurlijk ook Mobility as a Service (MAAS) en de mogelijkheden om bouwlogistiek al in de aanbestedingsfase te belonen.

Lees meer over het thema

 

Digitalisering

In de dynamische wereld van infrastructuur speelt digitalisering een sleutelrol, waarbij innovaties zoals AI, data-analyse, en smart city concepten worden ingezet voor een efficiënter, duurzamer en slimmer beheer van wegen en vervoer. InfraTech vormt hierbij een centraal platform waar experts innovaties delen en strategieën ontwikkelen voor de toekomst, met aandacht voor veiligheid, ethiek en inclusiviteit in digitale infrastructuur.

Lees meer over het thema

 

Ondergrondse Infra

De ondergrondse infrastructuur, essentieel voor essentiële diensten zoals energie, telecom, en waterbeheer, staat voor groei en uitdagingen, vooral door toenemende werkgelegenheid en capaciteitsvraagstukken. Dit netwerk ondersteunt dagelijks leven en economie en krijgt meer belang in het licht van ruimtebeperkingen bovengronds, gedreven door energietransitie en stedelijke verdichting. InfraTech speelt een cruciale rol in het adresseren van deze uitdagingen door het bevorderen van samenwerking en kennisdeling tussen stakeholders, gericht op innovatieve en duurzame ontwikkeling van ondergrondse infrastructuren.

Lees meer over het thema