InfraTech Innovatieprijs

How do you Move Forward? Met de Innovatieprijs stimuleert InfraTech innovatieve ideeën op het gebied van het bouwen, onderhouden, renoveren en verduurzamen van infrastructuur. Dit kunnen innovaties zijn op allerlei gebieden, bijvoorbeeld vaarwegen, spoorwegen, kabels en leidingen, IT-infrastructuur, wegen, landuitbreidingen, industriële complexen en warmte transportleidingen. 

De inschrijving voor de InfraTech Innovatieprijs 2023 opent in mei 2022. 

U kunt alle inzendingen voor de Innovatieprijs 2021 nog eens bekijken en de genomineerden hieronder terugvinden.

Bekijk de winnaarsBekijk het jury rapport

Product innovatie

Onder de categorie 'productinnovatie’ vallen inzendingen waarbij een bestaand product wordt vernieuwd (betere prestaties, gebruiksgemak, etc.) of een nieuw product is ontwikkeld.

Genomineerden Product innovatie:

Winnaar: Protekta

Proces innovatie
Onder de categorie 'procesinnovatie’ vallen inzendingen waarbij een nieuw productieproces is ontwikkeld. Dit is verwezenlijkt door het vernieuwend combineren of opeen laten volgen van activiteiten om bestaande of nieuwe producten en/of diensten te realiseren.

Genomineerden Proces innovatie:

Winnaar: De Vries & van de Wiel

Vernieuwende samenwerking
Onder de categorie 'vernieuwende samenwerking’ vallen inzendingen waarbij partners zowel vanuit de bouwsector als vanuit andere sectoren op een vernieuwende wijze hebben samengewerkt bij het realiseren van een project/opgave. Alle bij het project betrokken ketenpartners worden van harte uitgenodigd om gezamenlijk in te zenden en aan te geven op welke manier ieder van hen de eigen waarde toevoeging vorm en inhoud heeft gegeven.

Genomineerden Vernieuwende samenwerking:

Winnaar: ASTRIN | Smart Infra

Vakkundige jury

Ook dit jaar was er weer een vakkundige jury die de verschillende pitches van de genomineerden op 11 december heeft beoordeeld: 

  • Maxime Verhagen - Voorzitter jury & Voorzitter Bouwend Nederland
  • Doekle Terpstra - Voorzitter Techniek Nederland
  • Michèle Blom - Directeur-Generaal Rijkswaterstaat
  • Gerben Wigmans - Concerndirecteur Stadsbeheer Rotterdam
  • Tomas te Velde - Founder Suit Case
  • Marcel Hertogh - Professor Infrastructure Design and Management TU Delft