Winnaars Innovatieprijs 2019

Op 16 januari 2019 werd de InfraTech Innovatieprijs uitgereikt door Cora van Nieuwenhuizen,
Minister van Infrastructuur en Waterstaat.

 

  • Categorie Proces innovatie
  • Geo Kennis-op-Maat  (de digitale database van de ondergrond)
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Categorie Vernieuwende Samenwerking
  • Innovatieatelier
  • De drie noordelijke provincies en de drie noordelijke waterschappen


Bekijk alle inzendingen voor de Innovatieprijs 2019

Future proof zijn betekent openstaan voor nieuwe vaardigheden. Luisteren naar een nieuwe generatie techneuten. InfraTech doet dat met de Innovatieprijs. Iedere twee jaar strijden meer dan 50 inzenders om deze titel, waarbij de trend in de afgelopen jaren laat zien dat opdrachtgevers en opdrachtnemers steeds vaker samen optrekken. Maatschappelijk belang van de innovaties speelt daarbij net zo’n belangrijke rol als de pure techniek.

Met de InfraTech Innovatieprijs stimuleren wij innovatieve ideeën op het gebied van het bouwen, onderhouden, renoveren en verduurzamen van infrastructuur. Met infrastructuur in de breedste zin van het woord, denk hierbij aan vaarwegen, spoorwegen, kabels en leidingen, IT-infrastructuur, wegen, landuitbreidingen, industriële complexen, warmte transportleidingen, mobiliteit, smart city etc.

De categorieën waarvoor men zich in kon schrijven zijn:
Product innovatie
Onder de categorie 'productinnovatie’ vallen inzendingen waarbij een bestaand product wordt vernieuwd (betere prestaties, gebruiksgemak, etc.) of een nieuw product is ontwikkeld.

Proces innovatie
Onder de categorie 'procesinnovatie’ vallen inzendingen waarbij een nieuw productieproces is ontwikkeld. Dit is verwezenlijkt door het vernieuwend combineren of opeen laten volgen van activiteiten om bestaande of nieuwe producten en/of diensten te realiseren.

Vernieuwende samenwerking
Onder de categorie 'vernieuwende samenwerking’ vallen inzendingen waarbij partners zowel vanuit de bouwsector als vanuit andere sectoren op een vernieuwende wijze hebben samengewerkt bij het realiseren van een project/opgave. Alle bij het project betrokken ketenpartners worden van harte uitgenodigd om gezamenlijk in te zenden en aan te geven op welke manier ieder van hen de eigen waarde toevoeging vorm en inhoud heeft gegeven.

De vakkundige jury bestaat uit:
Maxime Verhagen          Voorzitter Bouwend Nederland en juryvoorzitter
Michèle Blom                 Directeur-Generaal Rijkswaterstaat
Annemieke Nijhof          CEO Tauw
Gerben Wigmans           Concerndirecteur Stadsbeheer Rotterdam
Tomas te Velde               Strategic Product Designer TU Delft