InfraTech Innovatieprijs 2021

How do you Move Forward? Met de Innovatieprijs stimuleert InfraTech innovatieve ideeën op het gebied van het bouwen, onderhouden, renoveren en verduurzamen van infrastructuur. Dit kunnen innovaties zijn op allerlei gebieden, bijvoorbeeld vaarwegen, spoorwegen, kabels en leidingen, IT-infrastructuur, wegen, landuitbreidingen, industriële complexen en warmte transportleidingen. 

Er zijn drie categorieën waar bedrijven, overheden of studenten zich voor kunnen inschrijven:

Product innovatie
Onder de categorie 'productinnovatie’ vallen inzendingen waarbij een bestaand product wordt vernieuwd (betere prestaties, gebruiksgemak, etc.) of een nieuw product is ontwikkeld.

Proces innovatie
Onder de categorie 'procesinnovatie’ vallen inzendingen waarbij een nieuw productieproces is ontwikkeld. Dit is verwezenlijkt door het vernieuwend combineren of opeen laten volgen van activiteiten om bestaande of nieuwe producten en/of diensten te realiseren.

Vernieuwende samenwerking
Onder de categorie 'vernieuwende samenwerking’ vallen inzendingen waarbij partners zowel vanuit de bouwsector als vanuit andere sectoren op een vernieuwende wijze hebben samengewerkt bij het realiseren van een project/opgave. Alle bij het project betrokken ketenpartners worden van harte uitgenodigd om gezamenlijk in te zenden en aan te geven op welke manier ieder van hen de eigen waarde toevoeging vorm en inhoud heeft gegeven.

Vakkundige jury
Ook dit jaar wordt er weer een vakkundige jury samengesteld onder leiding van voorzitter Maxime Verhagen.

Belangrijke data
Voor 30 september 2020: inschrijven voor de InfaTech Innovatieprijs
Uiterlijk 9 oktober 2020: definitieve inzending, voorzien van alle vereisten, indienen
11 december 2020: genomineerden pitchen voor de jury.
13 januari: uitreiking op InfraTech
 

Meld u nu aan voor de  Innovatieprijs 2021