'15e editie wordt duurzaamste editie ooit’

Waarom een groene InfraTech?
InfraTech is dé plek voor de gehele keten om laagdrempelige ontmoetingen en open gesprekken te hebben. Deze ontmoetingen zijn cruciaal voor samenwerkingen waarmee de noodzakelijke veranderingen in de infrasector gerealiseerd kunnen worden.

Een van die noodzakelijke veranderingen is verduurzamen. Verduurzaming leeft in de infrasector, maar is ook een transitie in de hele economie. We lopen achter op de doelen uit het Klimaatakkoord (49% minder uitstoot in 2030), de energie- en grondstoffenmarkt zijn ernstig verstoord en infra- en bouwprojecten staan onder druk. InfraTech neemt dit serieus en wil een forse bijdrage leveren aan een circulaire infrasector, emissiereductie en de energietransitie.

Als er één sector is die immers oplossingen kan en moet leveren aan de uitdagingen waar we anno 2023 voor staan is het de infrasector.

De vier focuspunten voor InfraTech 2023:

 

Sociale cohesie

 

Circulaire beurs samen met alle leveranciers

 

 

Het aanjagen van circulariteit en duurzame
beursdeelname bij onze exposanten en bezoekers

  

Duurzaamheid inventarisatie bij onze leveranciers
Vermindering van afvalstromen en CO2 footprint

 

Mobiliteit

 

Duurzame locatie - Rotterdam Ahoy

  

Milieuvriendelijke transportmogelijkheden van leveranciers
Catering en leveranciers vanuit de omgeving
Stimulans OV + PR

 

 

Warmte Koude Opslag (WKO)
Dak vol zonnepanelen
Catering (inkoop, materialen, waste)

 

Wat doen we zelf?
InfraTech 2023 pakt - samen met thuisbasis Rotterdam Ahoy en gastheren Rijkswaterstaat en de gemeente Rotterdam - zelf ook de handschoen op: de 15e editie van InfraTech wordt de duurzaamste in zijn 27-jarige bestaan! Zo kopen we zo veel mogelijk duurzaam in en wordt veel afval gerecycled.

Bovendien ligt het dak van Ahoy vol met zonnepanelen, is de klimaatinstallatie helemaal gasloos en maakt het thermisch grid, dat Rotterdam Ahoy Convention Centre en de beurshallen van InfraTech met de rest van Hart van Zuid verbindt, het gebouw tot energiebron, energieopslag en energiehub voor een flink deel van de stad.

Ook is Rotterdam Ahoy dit jaar weer gastheer voor de congressen Ruggedised en Recharge Earth waar verschillende Europese steden, het bedrijfsleven, beleidsmakers, innovators, netbeheerders, energie-experts en overheden samen werken aan een duurzame en circulaire toekomst.

Noodzaak
De Nederlandse economie - en dus ook de infrabranche - moet in 2050 al volledig circulair zijn. Rijkswaterstaat heeft de lat zelfs nog hoger gelegd: die wil in 2030 al helemaal klimaatneutraal en circulair werken. En ook provincies, gemeenten en waterschappen hebben vergaande ambities die niet alleen het aangezicht maar ook de werkwijze van de Nederlandse infrabranche voorgoed zullen veranderen.

Zelden was de noodzaak om ketenbreed te vernieuwen, te innoveren en te zorgen voor de juiste schaalgrootte voor die veranderingen zo groot als nu. Zelden was de noodzaak voor samenwerking tussen opdrachtgevers en de markt, tussen publiek en privaat, zo nadrukkelijk aanwezig.

Onze lange termijn doestelling en meerjarenplan

Het streven naar een duurzame beurs betekent dat op InfraTech 2031:

 

Er evenveel energie duurzaam opgewekt als gebruikt wordt (locatie)

 De CO2 uitstoot rondom de beurs neutraal is
 Het hele ecosysteem van InfraTech circulair werkt

 

Wilt u meer weten over de duurzaamheidsdoelstellingen van InfraTech en Rotterdam Ahoy? Neem dan contact op!

 Annemieke den Otter
Exhibition Manager InfraTech
a.denotter@ahoy.nl
+31 (0)6 28398440

 

Gastheren
 • Gemeente Rotterdam
 • Rijkswaterstaat
Strategische partners
 • Unie van Waterschappen
 • Bouwend Nederland
 • De Bouw Campus
 • Crow
Samenwerkingspartners
 • Straatwerk Nederland
 • Topvrouwen in de bouw
 • Techniek Nederland
 • Rondom GWW
 • Opdrachtgevers Forum
 • De Vereniging van Waterbouwers
 • KNW
 • IKN
 • NSTT
 • NGinfra
 • Stadswerk
 • Pianoo
 • NL Ingenieurs