Raad van Advies

InfraTech 2021 heeft wederom steun van diverse marktpartijen die zich in de vorm van een Raad van Advies en ProgrammaCommissie aan de beurs liërden.

De Raad van Advies bestaat uit vertegenwoordigers vanuit overkoepelende brancheorganisatie, kennisinstituten, bedrijven en publieke opdrachtgevers die betrokken zijn bij InfraTech en vormt een goede afspiegeling van de markt. De raad adviseert het projectteam van InfraTech bij strategische keuzes omtrent het beursconcept, zoals doelgroepenbeleid en het omlijstende programma.

Bouwend Nederland

Fries Heinis, Algemeen Directeur

CROW

Pieter Litjens, Algemeen Directeur

De Bouwcampus

Nynke Sijtsma, Directeur De Bouwcampus

Gemeente Rotterdam

Gerben Wigmans, Directeur Stadsbeheer

Stichting RondomGWW

Albert Martinus, Voorzitter

NGInfra 

Aernout van der Bend, Algemeen Directeur

NLingenieurs

Jacolien Eijer, Directeur

PIANOo

Maarten Kaster, Afdelingsmanager

Provincie Zuid-Holland

Saskia Brok , Afdelingshoofd Dienst Beheer Infrastructuur

Rijkswaterstaat

Tjeerd Roozendaal, Hoofdingenieur-Directeur van de landelijke dienst Programma’s, Projecten en Onderhoud (PPO)

Vereniging van Waterbouwers

Andrea Vollebregt, Directeur

Waterschap Scheldestromen

Wies Vonck, Secretaris-directeur