Thema Klimaat & Verduurzaming

De urgentie van klimaatverandering en duurzaamheid dwingt de infrastructuursector tot ingrijpende veranderingen. Klimaatverandering heeft effect op onze ruimtelijke omgeving. Bij grote opgaven zoals hervormingen in de woningbouw, landbouw, infrastructuur en energiesector moet daarom het waterbelang worden meegewogen en mogelijke schade en overlast door weersextremen worden voorkomen. Het leefbaar houden van Nederland vergt ruimtelijke keuzes en blijvende investeringen in waterveiligheid, zoetwatervoorziening en klimaatadaptatie.  InfraTech fungeert als een broedplaats voor innovatie en samenwerking, waar stakeholders uit de hele infrastructuurketen samenkomen om de transitie naar een duurzamere toekomst te versnellen. Centraal in dit streven staan circulaire praktijken, klimaatneutrale oplossingen en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

 

Klimaatneutrale infrastructuurprojecten

InfraTech biedt niet alleen een platform voor het delen en bespreken van deze ideeën en innovaties, maar ook een concreet raamwerk voor actie. Dit omvat onder andere het stimuleren van de prestatie ladder van CO2, waarbij bedrijven worden aangemoedigd om hun CO2-uitstoot te verminderen en te voldoen aan steeds strengere milieunormen. Daarnaast richt Ruimte voor Klimaat & Verduurzaming op InfraTech zich op het bevorderen van klimaatneutrale infrastructuurprojecten, waarbij de focus ligt op het minimaliseren van de ecologische voetafdruk gedurende de hele levenscyclus van een project.

 

Duurzame oplossingen en innovaties

Ruimte voor Klimaat & Verduurzaming op InfraTech biedt niet alleen een podium voor groene initiatieven, maar ook een vruchtbare bodem voor het cultiveren van een eco-bewuste mindset in de sector. Door gezamenlijk te werken aan duurzame oplossingen en innovaties, kunnen we samen de weg banen naar een meer leefbare en veerkrachtige toekomst.