ProgrammaCommissie

De Programma Commissie van InfraTech2023 faciliteert het vormen van coalities en het delen van kennis door het creëren van de laagdrempelige ontmoetingen, zowel on- als offline tijdens InfraTech 2023. Dit betekent wel dat de verschillende partners vanuit hun rol daar acties in moeten ondernemen en met elkaar een inhoudelijk programma moeten vormen. Het is aan de Programma Commissie om dit te faciliteren en ze daarbij te ondersteunen, alles onder de vlag van Rotterdam Ahoy/InfraTech. Door een sterk inhoudelijke insteek, kan InfraTech sterke toegevoegde waarde bieden voor de programmacommissie leden en andere deelnemers van InfraTech (zoals bezoekers en exposanten).

Bouwend Nederland
 • Richard Massar

 • Bouwend Nederland
CROW
 • Hilde Schutten

 • CROW
De Bouwcampus
 • Nathalie van Dalen

 • De Bouwcampus
Gemeente Rotterdam
 • Carina van der Meer

 • Gemeente Rotterdam
Gemeente Rotterdam
 • Helmer Heijden

 • Gemeente Rotterdam
Gemeente Rotterdam
 • Daan Viergever

 • Gemeente Rotterdam
Hoogwaterbeschermingsprogramma
 • Marcia Visser

 • Hoogwaterbeschermingsprogramma
Koninklijke NLingenieurs
 • Ellen Smit

 • Koninklijke NLingenieurs
NGInfra
 • Marian van den Akker

 • NGInfra
RvO / PIANOo
 • Machiel van Dalen

 • RvO / PIANOo
Provincie Brabant
 • Simone Lathouwers

 • Provincie Brabant
Rijkswaterstaat
 • Heidi Bouhuijzen

 • Rijkswaterstaat
Rondom GWW
 • Dick Ruiter

 • Rondom GWW
Suitcase
 • Tomas te Velde

 • Suitcase
Techniek Nederland
 • Esther Kok

 • Techniek Nederland
Unie van Waterschappen
 • Henkjan van Meer

 • Unie van Waterschappen
Waterschap Scheldestromen
 • Marjolein Witteveen

 • Waterschap Scheldestromen
Rijkswaterstaat
 • Yuri Wolf

 • Rijkswaterstaat