ProgrammaCommissie

De Programma Commissie van InfraTech2023 faciliteert het vormen van coalities en het delen van kennis door het creëren van de laagdrempelige ontmoetingen, zowel on- als offline tijdens InfraTech 2023. Dit betekent wel dat de verschillende partners vanuit hun rol daar acties in moeten ondernemen en met elkaar een inhoudelijk programma moeten vormen. Het is aan de Programma Commissie om dit te faciliteren en ze daarbij te ondersteunen, alles onder de vlag van Rotterdam Ahoy/InfraTech. Door een sterk inhoudelijke insteek, kan InfraTech sterke toegevoegde waarde bieden voor de programmacommissie leden en andere deelnemers van InfraTech (zoals bezoekers en exposanten).

 

Bouwend Nederland

Richard Massar

CROW

Hilde Schutten

De Bouwcampus

Nathalie van Dalen

Gemeente Rotterdam

Martijn Kleinveld
Jeannette Kramer - van der Does

Koninklijke NLingenieurs

Ellen Smit

NGInfra

Marian van den Akker

Provincie Brabant

Simone Lathouwers

Rondom GWW

-

RWS

Heidi Bouhuijzen
Erik van Berge Henegouwen

Techniek Nederland

Esther Kok

UVW

Henkjan van Meer  

Waterschap Scheldestromen

Marjolein Witteveen

RvO / PIANOo

Machiel van Dalen