Thema: Openbare Ruimte & Mobiliteit

De beursvloer van de 15e editie van InfraTech is in januari 2023 opgedeeld in vier thema’s die stuk voor stuk een eigen segment binnen de sector vertegenwoordigen. Eén van deze vier thema’s is het thema 'Openbare Ruimte & Mobiliteit’

De inrichting van de openbare ruimte is belangrijk voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van een stad of gemeente. Goede bestrating, groenvoorziening, signalering en bewegwijzering zijn essentieel voor de verkeersveiligheid en het comfort van voetgangers en fietsers. Ook verkeersmeet- en regelsystemen, verlichting en vervoers- en mobiliteitsoplossingen spelen een belangrijke rol. Door het toepassen van geo-informatie en -technologie kunnen deze elementen nog beter op elkaar afgestemd worden.

Het is belangrijk dat er bij de inrichting van de openbare ruimte rekening wordt gehouden met de wensen en behoeften van alle gebruikers, zoals voetgangers, fietsers, automobilisten en openbaar vervoergebruikers. Door slimme en duurzame oplossingen toe te passen, kunnen steden en gemeenten bijdragen aan een gezonde en leefbare leefomgeving voor alle inwoners.

 

Openbare ruimte & mobiliteit

Een miljoen huizen worden er in de komende 10 jaar in Nederland bijgebouwd. En al die huizen moeten bereikbaar zijn voor hun bewoners. Niet voor niets steekt het kabinet 7,5 miljard euro in het mobiliteitsfonds. Het geld is bedoeld voor nieuwe wegen, ov-verbindingen en fietspaden. De coronapandemie heeft veranderd hoe we wonen en werken. En dat zal zijn weerslag krijgen op de inrichting van de openbare ruimte. Bovendien vraagt het veranderde klimaat om een klimaatbestendige inrichting.

Bent u met uw bedrijf actief in de bestrating, groenvoorziening, verlichting of andere inrichting van de openbare ruimte? Dan hoort u op InfraTech bij het thema Openbare Ruimte & Mobiliteit thuis.

Benieuwd naar de andere thema’s? Lees hier alles over de andere thema’s Infra, Infra & Innovatie en Water & Riolering.
Meer leren over de infrasector? Registreer u dan nu via hier!

 

 Registreer hier