Winnaars innovatieprijs 2021

Bekijk het jury rapport 2021

Productinnovatie

Onder de categorie 'Productinnovatie’ vallen inzendingen waarbij een bestaand product wordt vernieuwd (betere prestaties, gebruiksgemak, etc.) of een nieuw product is ontwikkeld.

Winnaar 2021: Protekta

Procesinnovatie
Onder de categorie 'Procesinnovatie’ vallen inzendingen waarbij een nieuw productieproces is ontwikkeld. Dit is verwezenlijkt door het vernieuwend combineren of opeen laten volgen van activiteiten om bestaande of nieuwe producten en/of diensten te realiseren.

Winnaar 2021: De Vries & van de Wiel

Vernieuwende samenwerking
Onder de categorie 'vernieuwende samenwerking’ vallen inzendingen waarbij partners zowel vanuit de bouwsector als vanuit andere sectoren op een vernieuwende wijze hebben samengewerkt bij het realiseren van een project/opgave. Alle bij het project betrokken ketenpartners worden van harte uitgenodigd om gezamenlijk in te zenden en aan te geven op welke manier ieder van hen de eigen waarde toevoeging vorm en inhoud heeft gegeven.

Winnaar 2021: ASTRIN | Smart Infra