Terugblik winnaars Innovatieprijzen 2021

01 December 2022
Terugblik winnaars Innovatieprijzen 2021

De InfraTech Innovatieprijzen zijn al jarenlang een belangrijke graadmeter voor de laatste ontwikkelingen in de infrabranche. De inschrijving voor eerstvolgende editie is inmiddels gesloten, de vakjury buigt zich momenteel over de vraag wie in december mee mag doen aan de pitchronde. Een mooi moment om te kijken hoe het de winnaars uit 2021 vergaat.

Verlengen van houten palen

Protekta won in 2021 de InfraTech Innovatieprijs in de categorie productinnovatie. Het bedrijf uit het Brabantse Gemert bedacht een methode om houten palen aan elkaar te koppelen. Door middel van het gebruik van glasvezel wapening en een speciaal ontwikkelde hars die geschikt is voor boven en onder water kunnen palen die worden gebruikt voor onder andere meerpalen, bruggen, remmingwerken, steigers en sluisdeuren langer worden gemaakt. Dat bespaart veel nieuw hout en verlangt bovendien de levensduur van veel bruggen en remmingwerken. Protekta noemt zijn product 'Vergeten Hout’. In Nederland staan namelijk duizenden oude palen in het water die hergebruikt kunnen worden.

Bijna twee jaar later heeft Protekta flink bespaard op nieuw hout en op CO2-uitstoot, laat Lucie Roep van Protekta weten: "Bij een enkel remmingwerk van 12 meerpalen bespaar je circa 15 kuub hout en bespaar je circa 912,87 kg CO2 . En dan praat je dus maar over één opdracht. Dit geeft wel aan hoe belangrijk het is en gaat worden om goed na te denken om duurzaam om te gaan met materialen en eerder te kiezen hout een levensduurverlenging te geven.”

Roep benadrukt dat Protekta meer doet dan oude palen oplappen. "Dat is niet waar wij voor staan. Door onze werkwijze - die we vooral hebben toegepast in de Rotterdamse haven - gaan houten palen tot wel 30 jaar langer mee. Niet voor niets geven we een garantie van 20 jaar op onze reparaties en verlengingen.” Want naast het duurzaam verlengen van houten palen is Protekta al sinds 2009 gespecialiseerd in het herstel van hout in het water. Roep: "Dit doen we voornamelijk voor opdrachtgevers zoals gemeentes, waterschappen en provincies. Daarnaast worden we steeds vaker opgenomen als onderdeel bij een aanbesteding voor het onderhoud van bruggen. Steeds meer opdrachtgevers zien in dat duurzaam herstel beter, goedkoper en duurzamer is dan het compleet vernieuwen van waterwerken.”

Praktische opleidingen voor en door de sector

ASTRIN ging twee jaar geleden aan de haal met de innovatieprijs voor meest vernieuwende samenwerking voor hun Smart Infra Academy. En sindsdien hebben ze niet stilgezeten. ASTRIN is ondertussen gefuseerd met Techniek Nederland en de Smart Infra Academy is ondergebracht in een eigen stichting. En die hebben sinds het winnen van de InfraTech Innovatieprijs een drietal nieuwe opleidingen gelanceerd. Gedragen en ondersteund door een keur aan bedrijven in de branche.

Zo is er op mbo 3 niveau de opleiding 'Basis Smart Infra installatie, service en onderhoud’, op mbo 4 niveau de opleiding 'Specialisatie Smart Infra installatie, service en onderhoud’ en als post-hbo opleiding 'Smart Infra Engineer’. Gertjan Eg, initiator van de Smart Infra Academy, laat weten: "We hebben daarmee gezorgd voor erkenning van de beroepen in de smart infrasector. We hebben ze op de kaart gezet. De opleidingen zijn vooral ontwikkeld als bijscholing voor mensen die al werkzaam zijn in de sector. Daarnaast zijn de mbo-opleidingen als keuzedeel beschikbaar bij diverse mbo-instellingen voor nieuwe en zij-instromers. De post-hbo opleiding is speciaal bedoeld voor hbo’ers werkzaam bij de bedrijven, maar ook voor mensen die met Smart City en Infra projecten bezig zijn bij opdrachtgevers en ingenieursbureaus.”

Eg is bovendien trots op de realisatie van het Smart Infra Trainings- en Innovatielab. "Dat is een unieke locatie in Nederland waar marktpartijen state-of-the-art Smart Infra apparatuur aanbieden op het gebied van rioleringstechniek, stedelijk watermanagement, openbare verlichting en verkeerstechniek.  

Ten slotte is er sinds het winnen van de Award een erkenningsregeling ontwikkeld voor bedrijven die zich committeren aan het verbeteren van de kwaliteit in de smart infra sector en hun medewerkers scholen op dit gebied. Deze regeling zal de komende jaren worden geïmplementeerd.

Daarmee bevindt het project ASTRIN ACADEMY zich volgens Eg "in een afrondende fase. Formeel houdt het project eind 2022 op. Dus op het moment van InfraTech 2023, is het project afgerond en is de Smart Infra Academy een organisatie die de resultaten van het project voortzet. Voorlopig is onze prioriteit gericht op de werving van nieuwe deelnemers. Iets waar we samen met Techniek Nederland op de beurs ook aandacht aan gaan geven.”

 

Behoefte

Volgens Eg voorziet de Smart Infra Academy in een grote behoefte. "Nog altijd zien we in de markt dat smart city/infra projecten moeizaam tot stand komen. En wordt steeds duidelijker dat zowel bij opdrachtgevers als in het bedrijfsleven kennis en vaardigheden ontbreken om projecten succesvol af te ronden. Om schaalvergroting te krijgen moet er geïnvesteerd worden in verspreiding van kennis en vaardigheden. Wij denken een goed aanbod daarvoor te hebben ontwikkeld, waar we in blijven investeren en ontwikkelen.”

Uitdaging is de enorme schaarste aan personeel, beseft Eg. "Dat maakt het moeilijk voor bedrijven om mensen vrij te maken voor opleidingen en dus te investeren in de toekomst van hun mensen. Dat is inderdaad nogal tegenstrijdig.. Want juist om die reden zou je moeten werken aan de duurzame inzetbaarheid van je medewerkers. Vergrijzing zal de komende jaren nog tot grotere personeelsproblemen leiden. Investeren nieuwe instroom en zij-instromers is ook voor onze Academy een prioriteit aan het worden.”

Corona was in de afgelopen jaren ook zo’n uitdaging. Eg: "Het uitvoeren van de pilots van de opleidingen heeft daar onder geleden. Graag hadden we meer deelnemers in de pilotopleidingen gehad. Gelukkig hebben we ook kunnen bouwen op het enthousiasme en de deskundigheid van veel mensen. Ondanks die strubbelingen constateren we gelukkig nog altijd een groot enthousiasme bij onze deelnemers en dat velen inzien dat breed de ontwikkelingen die we hebben ingezet waardevol zijn voor de toekomst van de sector. Dat zullen we in de stand van Techniek Nederland tijdens InfraTech 2023 dus ook volop benadrukken!”

 

               


Bron: