Interactief debat van Opdrachtgeversforum: "Duurzaamheid moet het zwaarst wegen bij aanbestedingen’

23 Januari 2019
Interactief debat van Opdrachtgeversforum: "Duurzaamheid moet het zwaarst wegen bij aanbestedingen’

Het Opdrachtgeversforum in de bouw organiseerde op vrijdag tijdens InfraTech samen met TU Delft een spannend hooglerarendebat op het Rijkswaterstaat Paviljoen. Het was een interactief debat waarbij de ontwikkeling van het vak van opdrachtgever centraal staat, en het belang voor opdrachtgever èn opdrachtnemer hiervan: welke ontwikkelingen spelen er, welke beslissingen worden gevraagd en welke overwegingen gemaakt? En welke rol kan de markt hierbij spelen? Toeschouwers konden door middel van rode of groene kaartjes aangeven of ze het eens waren met de stellingen die Ans Rietstra, directeur projecten bij ProRail en Marleen Hermans, hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap om beurten poneerden. Promovendi probeerden het publiek te beïnvloeden door hun onderzoeken toe te lichten.

De stelling 'Duurzaamheid moet het zwaarst wegen bij aanbestedingen’ leidde al direct tot verdeeldheid. "Daar kun je het in deze tijd toch niet mee oneens zijn?”, beargumenteerde een aanwezige. "Nou, ik ken nog wel een paar eisen waar een aanbesteding aan moet voldoen”, riposteerde een gemeenteambtenaar. "Laten we in al het duurzaamheidsgeweld ook de outcome niet veronachtzamen. Want het gaat er toch echt per geval om wat je wilt bereiken. En laten we veiligheid ook niet uit het oog verliezen.”

Ondanks het applaus kreeg ook de volgende aanwezige de handen op elkaar met de opmerking "als we duurzaamheid niet belangrijk maken  gebeurt het niet. En veiligheid kan natuurlijk nooit een discussiepunt zijn.”

Conclusie: ook tijdens InfraTech bleek wat voor Polderland we zijn. Eens werden de aanwezigen het zelden, maar een oplossing komt er. Altijd. 


Bron: