Halthema's

07 Maart 2022
Halthema's

De beursvloer van InfraTech is opgedeeld in verschillende thema's die allemaal een segment binnen de infrastructuur vertegenwoordigen. In hal 1 staat het thema Infra centraal, in hal 2 en 4 is dit Water & Riolering, in hal 5 Openbare Ruimte & Mobiliteit en in hal 6 Infra & Innovatie.

Bekijk nu de actuele plattegrond van InfraTech 2023 en de huidige deelnemerslijst

Infra
Wegen, bruggen, viaducten, sluizen, fietspaden, het trottoir. Maar ook de ondergrondse infrastructuur van kabels en leidingen, vaarwegen en zelfs de lucht. Onderwerpen die hier- en tijdens het omlijstende kennisprogramma - onder andere aan bod zullen komen zijn: onderhoud, hergebruik, emissieloos werken, duurzaamheid, circulariteit, klimaatadaptatie, digitalisering, smart mobility en nog veel meer.

 

Water & Riolering
De overstromingen in de zomer van 2021 hebben laten zien dat niet alleen de verhoging van de zeespiegel ons laaggelegen land parten speelt: het water komt ook vanaf de andere kant. En ironisch genoeg speelt tegelijkertijd verdroging en inklinking van de bodem ons parten. Ons riool is nog niet berekend op de nieuwe tijd. Dat vraagt om creatieve en vernieuwende ideeën en oplossingen. 

Wie kunt u op het thema Water & Riolering verwachten?

  • Exposanten op het gebied van afvalwaterbehandeling, drainage, grond- en regenwaterbeheer, leidingsystemen, riolering, pompen en gemalen.
  • Medewerkers  van waterschappen, drinkwaterbedrijven, aannemersbedrijven, landelijke -, provinciale - en lokale overheden zijn trouwe bezoekers van InfraTech.

 

Openbare Ruimte & Mobiliteit
Een miljoen huizen worden er in de komende 10 jaar in Nederland bijgebouwd. En al die huizen moeten bereikbaar zijn voor hun bewoners. Niet voor niets steekt het kabinet 7,5 miljard euro in het mobiliteitsfonds. Het geld is bedoeld voor nieuwe wegen, ov-verbindingen en fietspaden. De coronapandemie heeft veranderd hoe we wonen en werken. En dat zal zijn weerslag krijgen op de inrichting van de openbare ruimte.

Bent u met uw bedrijf actief in de bestrating, groenvoorziening, verlichting of andere inrichting van de openbare ruimte? Dan hoort u op InfraTech bij het thema Openbare Ruimte & Mobiliteit thuis. Zo staat u in de hal samen met het Gemeente Plein, het VMS Plein, maar ook Geo Business NL Plein.

Innovatie
Innovatie is al bijna 30 jaar het belangrijkste element van InfraTech. Niet voor niets blijft het aantal aanmeldingen voor de prestigieuze InfraTech Innovatieprijs iedere twee jaar groeien. Innovatie is misschien wel het belangrijkste bestaansrecht van de vakbeurs. Het heeft onze sector gebracht waar we al jaren staan: aan de wereldwijde top.


Bron: