'15e editie wordt duurzaamste editie ooit’

'15e editie wordt duurzaamste editie ooit’

Waarom een groene InfraTech?
InfraTech is dé plek voor de gehele keten om laagdrempelige ontmoetingen en open gesprekken te hebben. Deze ontmoetingen zijn cruciaal voor samenwerkingen waarmee de noodzakelijke veranderingen in de infrasector gerealiseerd kunnen worden.

Een van die noodzakelijke veranderingen is verduurzamen. Verduurzaming leeft in de infrasector, maar is ook een transitie in de hele economie. We lopen achter op de doelen uit het Klimaatakkoord (49% minder uitstoot in 2030), de energie- en grondstoffenmarkt zijn ernstig verstoord en infra- en bouwprojecten staan onder druk. InfraTech neemt dit serieus en wil een forse bijdrage leveren aan een circulaire infrasector, emissiereductie en de energietransitie.

Als er één sector is die immers oplossingen kan en moet leveren aan de uitdagingen waar we anno 2023 voor staan is het de infrasector.