fnf text 2

Infratech 2023 werd bezocht
door 20.844 bezoekers
Beslissingsbevoegdheid
16%Gebruiker
34%Adviseur
Eindbeslisser17%
Medebeslisser33%
De meest voorkomende functies zijn Directeur/Eigenaar/Voorzitter, Projectmanager/Leider/Coördinator en Adviseur