Werkgroepen

Een belangrijk onderdeel van InfraTech is het kennisprogramma dat is toegespitst op actuele trends binnen de infrastructuur.

Voor InfraTech 2017 is er gekozen voor vier overkoepelende thema’s:

Circulaire Economie
In de circulaire economie wordt de waarde van grondstoffen, onderdelen en producten gemaximaliseerd. Tegelijkertijd wordt voorkomen dat waarde-vernietiging hiervan plaatsvindt. Zo wordt de productie van afval en het verbruik van grondstoffen geminimaliseerd.

De circulaire economie heeft daarmee betrekking op de gehele levenscyclus van het gebruik van grondstoffen, onderdelen en producten. Specifiek voor de infrastructuur kijkt een circulair model dus niet alleen naar de ontwerpketen van een product, maar kijkt ook naar de bouwketen- en de sloopketen daarvan. Door op deze wijze het hele bouwproces van een infrastructureel project te benaderen, blijven materialen in- en tussen de ketens circuleren. Materialen worden niet weggegooid, maar juist hergebruikt voor een ander (bouw)proces. Dit zorgt ervoor dat de maximale waarde van grondstoffen, onderdelen en producten wordt benut.

Leden werkgroep Circulaire Economie
Cees Buijs - Gemeente Rotterdam
Vincent Ledeboer  (Captain)- Antea Group/ NLingenieurs
Joep van Leeuwen SO - Gemeente Rotterdam
Take Padding - PIANOo
Anneke Vlieger - Anneke Vlieger

Herwaardering Vakmanschap
De verworvenheden van de techniek zijn zo vanzelfsprekend geworden dat de bedenkers en de makers van al die technische producten en toepassingen op de achtergrond zijn geraakt. Maar vakmanschap is niet vanzelfsprekend. Je moet er voor kiezen, het je toe-eigenen met je hart en je handen. Dat vraagt om gedreven opleiders en ambitieuze studenten. Én om opdrachtgevers die vakmanschap weten te waarderen. Daarnaast werpen nieuwe technologieën - zoals gerobotiseerde productie, zelfrijdende voertuigen en intelligente constructies - nieuw licht op ons vakmanschap. Hoe kunnen we het nóg beter, nóg slimmer en nóg waardevoller doen? Dat vraagt om reflectie en herwaardering van ons vakmanschap.

Leden werkgroep Herwaardering Vakmanschap:
Sebastiaan Luimes - IKT Nederland
Martijn Kleinveld - Gemeente Rotterdam
Chris Klunder - RWS
Pieter Lenselink- TU Delft (IO) / Jonge Geesten®
Martin van der Vliet (Captain)- SBRCURnet

Complexe Mobiliteit
De wereld om ons heen verandert in een hoog tempo. Bedrijven en instellingen dienen zich over de nieuwe ontwikkelingen te blijven informeren zodat zij tijdig kunnen innoveren.
Wat gebeurt er op het gebied van innovatie en complexe mobiliteit? Hoe pas je als bedrijf innovatie toe en wat zijn de mogelijkheden?

               Leden werkgroep Complexe Mobiliteit:
               Richard Mulder - Bouwend Nederland
               Arthur van der Stroom - Rijkswaterstaat
               Tomas te Velde (Captain)- TU Delft (IO) / Jonge Geesten®
               Jan Willem Weststrate - Next Generation Infrastructures           

Veranderende Samenwerking in de Keten
Samenwerken doen we niet zomaar. Samenwerken doen we omdat de opgaven waar we voor staan complex zijn en veel partijen raken. Samenwerken levert daarbij een duidelijke meerwaarde op. Door in de bouw nog meer te gaan samenwerken kan de bouw verder excelleren, meer (maatschappelijke) waarde leveren en meer plezier brengen in het werk. Tijdens de InfraTech2017 zal er volop aandacht besteed worden aan goede voorbeelden, worden handvatten aangereikt en succesfactoren benoemd. Doelstelling is dat iedere bezoeker naar huis gaat met een eigen 'next best step’ naar meer en betere samenwerking.

Leden werkgroep Veranderende Samenwerking in de Keten
Eveline Beukers -TU Delft (IO) / Jonge Geesten®
Colinda den Dijker -  MBK INFRA / Aannemersbedrijf Lindeloof BV
Marjan van den Dungen (Captain) - De Bouwcampus
René de Kwaadsteniet - MKB INFRA
Joop Polfliet - Gemeente Rotterdam
Hilde Schutten - CROW
Anke Zindler - Rijkswaterstaat