Keynote-speakers

Keynote Carlo van de Weijer - Complexe mobiliteit: Make infra more flexible, not smarter 

Op dinsdag 17 januari spreekt Carlo van de Weijer van 13:30 uur tot 14:30 uur in het Verbindingstheater.

Carlo van de Weijer studeerde in 1990 aan de TU/e af als werktuigbouwkundig ingenieur. In dat jaar trad hij in dienst bij TNO Automotive in Delft waar hij verantwoordelijk was voor het opzetten van een onderzoeksprogramma 'elektrische en hybride aandrijving’.

Na in 1997 gepromoveerd te zijn aan de Technische Universiteit in het Oostenrijkse Graz, werd hij in 1998 bij TNO verantwoordelijk voor de Business Unit Power Trains. In 2001 stapte Van de Weijer over naar Siemens VDO om leiding te gaan geven aan de onderzoekseenheid voor navigatiesystemen in Eindhoven. In juni 2007 ging hij met deze onderzoekseenheid over naar TomTom, waar hij sindsdien werkzaam is. Carlo van de Weijer is tevens verbonden aan de TU/e als directeur van het strategisch onderzoeksgebied "Smart Mobility”. Vanuit die ervaring kan hij zeer bevlogen spreken over de toekomst van mobiliteit en de gevolgen van de intrede van internet in de mobiliteitswereld, met hele mooie parallellen naar de snelle veranderingen in andere industrieën en in de maatschappij. Carlo is tevens commissaris bij enkele high-tech bedrijven.
Klik hier om u aan te melden.

 

Keynote Eva Gladek - Circulaire economie: De behoeften (en ontstane schaarste) van bouwstoffen in de infrastructurele wereld 

Eva Gladek combineert kennis van de natuur- en sociale wetenschappen met een passie voor duurzaamheid en innovatie. De uit New York afkomstige Gladek startte in Amsterdam in 2012 Metabolic, een advies- en ingenieursbureau voor systeeminnovatie en duurzaamheid. In 2013 stond Gladek in de lijst van 100 meest innovatieve en inspirerende jongeren op het gebied van duurzaamheid. Als industrieel ecoloog wil ze mens, milieu en technologie bij elkaar brengen om steden en industrieën te verduurzamen.
Klik hier om u aan te melden.

 

Keynote Erik Roscam Abbing - Herwaardering vakmanschap: Hoe Design Thinking binnen de bouwsector waardevol kan zijn

De toekomst heeft vakmanschap hard nodig, maar alleen als het weet om te gaan met de complexere, dynamischere en meer geïntegreerde wereld van de toekomst. Erik Roscam Abbing zal u meenemen in welke middelen Design Thinking hiervoor kan bieden. ir. Erik Roscam Abbing is director van Livework Netherlands, veelgevraagd spreker en docent op verscheidene Europese master opleidingen; een gevestigde naam binnen het gebied van Design Thinking in Europa. Op Infratech 2017 zal hij spreken over hoe middels de technieken van Design Thinking het vakmanschap in de bouwsector zich klaar kan stomen voor de complexiteit en snellere ontwikkelingen in de toekomst. Eén van de kernwaarden van Design Thinking is niet praten, maar ondervinden. Hierom bent u uitgenodigd om aansluitend aan de presentatie deel te nemen aan een werksessie, waarin Livework u kennis laat maken met hoe deze middelen zouden kunnen werken binnen de bouwsector. 
Klik hier om u aan te melden.

 

Keynote Leentje Volker - Veranderende samenwerking in de keten

Leentje Volker is als Associate Professor aan de TU Delft gespecialiseerd in publiek opdrachtgeverschap en samenwerking in de keten. Na haar studie Technische Innovatiewetenschappen in Eindhoven is ze in 2010 gepromoveerd aan de TU Delft op besluitvormingsprocessen tijdens aanbestedingen. Daar ontstond haar fascinatie voor de spanning tussen formele regels en menselijke behoeften.
'Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren’ luidt de bekendste regel uit het gedicht Het Huwelijk van Willem Elsschot. Maar wat nou als we kijken wat we uit die droom kunnen bewerkstelligen door ons gewoon iets anders te gedragen? Wat als we de informele ruimte op zoeken die er eigenlijk formeel al is? Dit is het idee achter de leidende principes uit de marktvisie.
De afgelopen 3 jaar heeft Leentje als secretaris bij het Opdrachtgeversforum een belangrijke rol gespeeld in het opstellen van de leidende principes die tijdens het TOPoverleg tussen het Opdrachtgeversforum en Bouwend Nederland zijn ontstaan, ter verbetering van de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. In haar keynote, die context biedt aan de prijsvraag 'Stop wishing, start doing’, gaat ze in op de historie van de principes en het belang van een andere manier van samenwerken. De bouw maakt het, samen!
Klik hier om u aan te melden.