Krachtige samenwerkingen verlengd

30 Januari 2024
Krachtige samenwerkingen verlengd

Samenwerkingen met gastheren gemeente Rotterdam & Rijkswaterstaat verlengd


Het team van InfraTech is verheugd dat de langdurige samenwerkingen met gastheren  gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat worden voortgezet. De aankondiging van het verlengen van het gastheerschap onderstreept de gezamenlijke inzet voor een duurzamere leefomgeving, innovatie en succesvolle samenwerkingen. Als partners delen we deze belangrijke doelen, en werken we ook de komende jaren weer graag samen aan het vormgeven van de toekomst van de infrastructuur.

Tijdens InfraTech komt de infrasector samen om verbindingen te leggen, samenwerkingen te versterken, kennis te delen en elkaar te inspireren. Met het oog op de toekomst werkt InfraTech met haar gastheren gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat aan een duurzame samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, het innovatievermogen van de sector en het met elkaar aanpakken van de enorme opgaven waar we in Nederland in de komende jaren voor staan. InfraTech’s Exhibition Manager Annemieke den Otter;

"Deze samenwerking betekent veel voor ons. Samen met onze gastheren en andere partners bieden we de bezoeker van InfraTech een compleet, inspirerend en inhoudelijk goed beeld van wat er speelt binnen onze branche. Focuspunten zoals de vervangings- en renovatieopgave, de personele uitdaging in de markt en klimaat- en verduurzamingsdoelen komen nauwgezet aan bod. Hier zijn wij trots op."

Bob Demoet, hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat: "Ik ben er trots op dat we de samenwerking met InfraTech hebben versterkt. Samen met onze collega's en partners in de infrasector werken we aan een gezond en professioneel samenspel met de markt. Ons gezamenlijke succes wordt gemeten aan de impact die we dagelijks realiseren. Tijdens InfraTech kunnen we de enorme uitdagingen bespreken waarmee Nederland de komende jaren wordt geconfronteerd, van de vervanging- en renovatieopgave tot klimaatadaptatie en de energietransitie. InfraTech biedt de ruimte om deze uitdagingen gezamenlijk aan te pakken, en ik ben enthousiast over de kansen die voor ons liggen."
 


Bron: