InfraTech Innovatieprijs 2025

01 Juli 2024
InfraTech Innovatieprijs 2025

Reeds sinds 1995 wordt tijdens de vakbeurs InfraTech ook de InfraTech Innovatieprijs uitgereikt. De InfraTech Innovatieprijs is een tweejaarlijkse uitnodiging aan innovatief Nederland om baanbrekende ideeën te lanceren voor de aanleg en het onderhoud van infrastructuur in de breedste zin van het woord. Inzendingen komen vanuit het bedrijfsleven, overheden, particulieren en onderwijsinstellingen. De InfraTech Innovatieprijs wordt georganiseerd door Bouwend Nederland en Rotterdam Ahoy.

Inzendingen kunnen tot 30 september 2024 worden ingediend via de website van InfraTech InfraTech - innovatieprijs. Een deskundig voorscreenteam zal alle inzendingen doorlopen en een advies voor de jury verzorgen. Dit voorscreenteam bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de bouwketen, de Bouwcampus, TKI Bouw en Techniek, Rijkswaterstaat en kennisinstellingen. Mede op basis van dit advies nodigt de jury negen potentiële winnaars uit voor het verzorgen van een pitch tijdens de openbare jurybijeenkomst op vrijdag 13 december 2024 in Rotterdam Ahoy.

De winnaars worden bekend gemaakt tijdens de beurs, op woensdag 15 januari 2025. De prijs voor de winnaars van de InfraTech Innovatieprijs 2025 bestaat uit een InfraTech Promotiepakket ter waarde van € 2.500.

De InfraTech Innovatieprijs 2025 kent de volgende categorieën:

Productinnovatie

Onder de categorie 'productinnovatie’ vallen inzendingen waarbij een bestaand product wordt vernieuwd (betere prestaties, gebruiksgemak, materiaalkeuze etc.) of een nieuw product is ontwikkeld. De jury zal er dit jaar extra op letten of een productinnovatie bijdraagt aan de klimaat- en circulaire economie doelstellingen. 

Procesinnovatie

Onder de categorie 'procesinnovatie’ vallen inzendingen waarbij een vernieuwend productie-, of realisatieproces (fabricage, transport, logistiek, assemblage, digitalisering, financiering, etc) is ontwikkeld. Een proces dat is verwezenlijkt door het vernieuwend combineren of opeen laten volgen van activiteiten om bestaande of nieuwe producten en/of diensten te realiseren. Ook hier zal de jury duurzaamheid extra zwaar laten meetellen in de beoordeling.

Duurzame samenwerking

Duurzaam samenwerken kent twee kanten. Ten eerste betekent het een samenwerking tussen de verschillende partners die lang meegaat en toekomstbestendig is. Ten tweede is duurzame samenwerking erop gericht om duurzaamheidsambities te halen: hoe draagt de samenwerking er bijvoorbeeld aan bij dat de infrasector in 2030 grotendeels circulair is?

Onder de categorie 'duurzame samenwerking’ vallen inzendingen die gezamenlijk door de betrokken ketenpartners worden ingezonden en waarbij ketenpartners op innovatieve wijze invulling geven aan hun samenwerking bij het realiseren van een duurzaam project/opgave.


Bron: