Inschrijving Innovatieprijs geopend!

08 Juni 2022
Inschrijving Innovatieprijs geopend!

Innovatie is al bijna 30 jaar het belangrijkste element van InfraTech. Niet voor niets blijft het aantal aanmeldingen voor de prestigieuze InfraTech Innovatieprijs iedere twee jaar groeien. Innovatie is misschien wel het belangrijkste bestaansrecht van de vakbeurs. Het heeft onze sector gebracht waar we al jaren staan: aan de wereldwijde top.

Dit jaar voegen we een extra criterium toe aan de Innovatieprijzen: duurzaamheid. De uitdagingen waar we anno 2023 namelijk voor staan kunnen immers onmogelijk worden opgelost zonder dat ze circulair, klimaat- en energieneutraal en duurzaam zijn. Niet voor niets wordt de 15e editie van InfraTech de duurzaamste in zijn 27-jarige bestaan. Dat moet dus ook voor de befaamde innovatieprijzen gelden.

Net als voorgaande jaren kent de Infratech Innovatieprijs drie categorieën. Daaraan verandert niets. Wel zal de vakjury in alle categorieën extra waarde toekennen aan de duurzaamheid van een innovatie. De InfraTech Innovatieprijzen zijn ingedeeld in drie categorieën: product innovatie, proces innovatie en duurzame samenwerking. 

Productinnovatie
Onder de categorie 'productinnovatie’ vallen inzendingen waarbij een bestaand product wordt vernieuwd (betere prestaties, gebruiksgemak, materiaalkeuze etc.) of een nieuw product is ontwikkeld. De jury zal er dit jaar extra op letten of een productinnovatie bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen, of het bijvoorbeeld een circulaire oplossing is of dat het een oplossing biedt voor bijvoorbeeld het verlagen van de CO2- of stikstofuitstoot.

Procesinnovatie
Onder de categorie 'procesinnovatie’ vallen inzendingen waarbij een vernieuwend productie-, realisatie- proces (fabricage, transport, logistiek, assemblage, digitalisering, financiering, etc) is ontwikkeld. Een proces dat is verwezenlijkt door het vernieuwend combineren of opeen laten volgen van activiteiten om bestaande of nieuwe producten en/of diensten te realiseren. Ook hier zal de jury duurzaamheid extra zwaar laten meetellen in de beoordeling. Bijvoorbeeld als een proces leidt tot een daling van CO2- of stikstofuitstoot, het proces circulair bouwen versneld of wanneer het vernieuwende proces voor klimaatadaptatie zorgdraagt. Een procesinnovatie houdt overigens in dat het om een daadwerkelijk andere manier van werken gaat en niet om een bestaand proces met andere materialen of middelen.

Duurzaam samenwerken
Duurzaam samenwerken kent twee kanten. Ten eerste betekent duurzame samenwerking dat de relatie tussen de verschillende partners lang meegaat en toekomstbestendig is. Maar in dit geval vragen we ook dat de duurzame samenwerking erop gericht is om de klimaatdoelstellingen te halen. Hoe draagt de samenwerking er bijvoorbeeld toe bij dat de infrasector als in 2030 circulair is?

De inschrijving voor de InfraTech Innovatieprijzen 2023 is vanaf heden geopend, dus schrijf u meteen in!


Bron: