Thema Riolering

Rioolvervanging en maatregelen voor beperking van (grond)wateroverlast en verbetering van de waterkwaliteit vergt de komende tien jaar een investering van circa 10 miljard euro. Men streeft in deze sector dus ook naar een duurzamer afvalwaterketen met terugwinning van grondstoffen, energie en water. Innovatieve ontwikkelingen zijn hierbij van cruciaal belang.

De exposantendoelgroep bestaat uit advies, ontwerp, aanleg, reiniging en onderhoud van rioleringssystemen voor zakelijke opdrachtgevers en overheid met de volgende hoofdactiviteiten:

  • Rioolaanleg
  • Rioolreiniging
  • Rioolinspectie
  • Rioolsanering
  • Ontstopping
  • Relining
  • Automatiseren


Aannemers, toeleveranciers, ingenieurs- en adviesbureaus zullen onder andere op InfraTech 2017 aanwezig zijn om de nieuwste ideeën op dit gebied te tonen.

Demogebied Riolering 
In het demogebied binnen het thema 'riolering’ is het mogelijk machines, voertuigen of bijvoorbeeld producten te plaatsen om hiermee te testen of te demonstreren. Specifieke voorwaarden kunt u opvragen bij de organisatie.