Themapleinen

Om samenwerking te bevorderen en kennisdeling te stimuleren zijn er tal van pleinen op Infratech 2019. Ieder plein heeft zijn eigen programma en thema's die zij graag laten zien tijdens infraTech 2019.

Rijkswaterstaat Paviljoen: Kennis Maken!

Maak Kennis met Rijkswaterstaat. Als uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, werken wij aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dit doen wij niet alleen, maar samen met bedrijfsleven, kennisinstituten en andere overheden. Daarom zijn wij, samen met de gemeente Rotterdam, trotse gastheer van InfraTech 2019. Maak Kennis met ons in hal 6 ('Infra & Innovatie’) waar we graag vertellen hoe we samenwerken en zakendoen. Hoe we met smart mobility werken aan de toekomst van mobiliteit om een bijdrage te leveren aan veiliger verkeer, betere bereikbaarheid en leefomgeving. We laten zien hoe we onze infra steeds meer circulair maken en hoe we, in een alliantie met de waterschappen werken aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Samen met onze infracollega’s van ProRail, willen we graag Kennis Maken en dit delen. Wij bieden een aansprekend en inspirerend programma aan in ons Inlooptheater; van innovatieve projecten, prijsuitreikingen en starterssessies. Wees welkom bij een van deze sessies en Maak Kennis! Als gastheer van deze beurs begroeten wij u graag in ons Rijkswaterstaat Paviljoen en kijken er naar uit om Kennis te Maken!

Programma Rijkswaterstaat Paviljoen

 
 

Gemeente Plein

Verschillende Nederlandse gemeenten presenteren zich op het Gemeente Plein met uitdagende projecten en bijzondere oplossingen. Maar ook de Vereniging Stadswerk Nederland, een belangrijk forum van gemeenteambtenaren op het gebied van de fysieke leefomgeving, geeft acte de presence. Gemeente Rotterdam, gastheer van InfraTech 2019 is kartrekker van het gemeenteplein.

Programma Gemeente Plein

 

Provincie Boulevard

"Op de Provincie Boulevard presenteren de twaalf Nederlandse provincies hun mooiste parels. De meest toonaangevende provinciale infraprojecten en de allerlaatste innovaties. Ontdek dat de provincies, naast een grote opdrachtgever, ook een werkgever zijn waar je écht een bijdrage kunt leveren aan een duurzaam en bereikbaar Nederland." Aldus Catelijne van Calsteren van de Provincie Noord-Holland.
Programma Provincieboulevard

Rondom GWW Plein

Rondom GWW is verantwoordelijk voor het Rondom GWW Plein. Rondom GWW is een organisatie van verschillende MKB bedrijven uit de Regio Rotterdam. Met de gemeente Rotterdam werken zij samen om concreet invulling te geven aan een duurzame inrichting, beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

Programma Rondom GWW Plein

GeoBusiness NL Plein

Het geo-bedrijfsleven gaat voor het eerst haar krachten bundelen op Infratech 2019. "Geo-informatie en -technologie is onmisbaar in ruimtelijke vraagstukken als onderdeel van de infrastructuur en de leefomgeving. Tijdens Infratech 2019 laten wij zien hoe deze informatie en technologie bijdraagt aan hoogwaardige en innovatieve oplossingen, ondermeer voor de ontwikkeling van een efficiënte infrastructuur, duurzame gebouwen, energietransitie en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)", Aldus Camille van der Harten Geo Business NL. Deze bedrijven kunt u vinden op het GeoBusiness NL Plein: Andes, CyclomediaGeomaat, Imagem, Leica Geosystems, TopconGeoNext, Boels Geo & Safety, NEO B.V..

Programma GeoBusiness NL Plein

Ingenieurs Plein

Ingenieursbureaus presenteren zich onder leiding van Koninklijke NLIngenieurs gezamenlijk op het Ingenieurs Plein. Er worden tal van workshops, lezingen en innovatieve pitches gegeven. Kennisoverdracht en netwerken staan hier vier dagen lang centraal. Deze bedrijven kunt u vinden op het Ingenieurs Plein: Movares, Arcadis Nederland, Antea Group, Witteveen+bos, Iv-Groep en M+P.

Programma Ingenieurs Plein

Tunnel Plein

Er zijn nogal wat nieuwe tunnels aangelegd in Nederland in de afgelopen jaren. Vaak heel traditioneel met caissons, soms gewaagder door ze te boren. Maar iedere tunnel vraagt weer om nieuwe en innovatieve technieken, is het niet bij de aanleg dan wel voor de installaties. Het maakt tunnelbouw tot een hightech industrie. Alle reden dus voor een speciaal Tunnel Plein tijdens InfraTech 2019. Een plek waar bouwers, ingenieurs, constructeurs, installateurs en fabrikanten van materieel de actuele stand der techniek kunnen laten zien. Of die ene bijzondere manier van samenwerken. De bedrijven tijdens InfraTech 2019 zijn onder andere  ICT Group en Soltegro.

Programma Tunnel Plein

Smart Mobility Plein

Smart Mobility krijgt een prominente plek op de beursvloer. Een eigen plein met ruimte voor iedereen die een slimme oplossing biedt voor problemen die we nu nog nauwelijks zien maar waarmee Nederland veilig, betrouwbaar en bereikbaar blijft. Dat kunnen slimme verkeerslichten zijn of oplaadstroken in het wegdek. Of communicerende verkeersborden. Op het Smart Mobilty Plein presenteren de volgende bedrijven zich: Dynniq, BAM Infra Nederland, SiemensCisco Systems International, CGI en BeMobile samen met Flitsmeister.

Programma Smart Mobility Plein

VMS Plein

De Vereniging Modern Straatwerk (VMS) biedt leden de mogelijkheid om samen op te trekken op het VMS Plein. VMS is een ketenorganisatie die de bestratingsbranche vertegenwoordigt. Openbare Ruimte & Mobiliteit focust op partijen die zich bezighouden met mobiliteitsoplossingen en openbare ruimtes in stedelijk of landelijk gebied. Binnen dit segment valt: Bestrating, Groenvoorziening (aanleg en onderhoud), Inrichting openbare ruimte/buitenruimte, Signalering/bewegwijzering, Straatmeubilair, Verkeersgeleiding, Verkeersmeet- en regelsystemen, Verlichting en Vervoers- en mobiliteitsoplossingen. De bedrijven die zich presenteren op het VMS Plein zijn: Aannemeningsbedrijf Van Der Meer, De Schans, Vandersanden Nederland en Henken Infra.

Programma VMS Plein