Registreer voor een gratis bezoek!

Themapleinen

Om samenwerking te bevorderen en kennisdeling te stimuleren zijn er tal van pleinen op Infratech 2019. Ieder plein heeft zijn eigen programma en thema's die zij graag laten zien tijdens infraTech 2019.

Provincie Boulevard

"Op de Provincieboulevard presenteren de twaalf Nederlandse provincies hun mooiste parels. De meest toonaangevende provinciale infraprojecten en de allerlaatste innovaties. Ontdek dat de provincies, naast een grote opdrachtgever, ook een werkgever zijn waar je écht een bijdrage kunt leveren aan een duurzaam en bereikbaar Nederland." Aldus Catelijne van Calsteren van de Provincie Noord-Holland.

Rondom GWW Plein

Rondom GWW is verantwoordelijk voor het Rondom GWW Plein. Rondom GWW is een organisatie van verschillende MKB bedrijven uit de Regio Rotterdam. Met de gemeente Rotterdam werken zij samen om concreet invulling te geven aan een duurzame inrichting, beheer en onderhoud van de openbare ruimte.
 

GeoBusiness NL Plein

Het geo-bedrijfsleven gaat voor het eerst haar krachten bundelen op Infratech 2019. "Geo-informatie en -technologie is onmisbaar in ruimtelijke vraagstukken als onderdeel van de infrastructuur en de leefomgeving. Tijdens Infratech 2019 laten wij zien hoe deze informatie en technologie bijdraagt aan hoogwaardige en innovatieve oplossingen, ondermeer voor de ontwikkeling van een efficiënte infrastructuur, duurzame gebouwen, energietransitie en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)", Aldus Camille van der Harten Geo Business NL. Deze bedrijven kunt u vinden op het GeoBusiness NL Plein: Andes, CyclomediaGeomaatImagemLeica GeosystemsTopcon en GeoNext.

Ingenieurs Plein

Ingenieursbureaus presenteren zich onder leiding van Koninklijke NL Ingenieurs gezamenlijk op het Ingenieurs Plein. Er worden tal van workshops, lezingen en innovatieve pitches gegeven. Kennisoverdracht en netwerken staan hier vier dagen lang centraal. 

Tunnel Plein

Er zijn nogal wat nieuwe tunnels aangelegd in Nederland in de afgelopen jaren. Vaak heel traditioneel met caissons, soms gewaagder door ze te boren. Maar iedere tunnel vraagt weer om nieuwe en innovatieve technieken, is het niet bij de aanleg dan wel voor de installaties. Het maakt tunnelbouw tot een hightech industrie. Alle reden dus voor een speciaal Tunnel Plein tijdens InfraTech 2019. Een plek waar bouwers, ingenieurs, constructeurs, installateurs en fabrikanten van materieel de actuele stand der techniek kunnen laten zien. Of die ene bijzondere manier van samenwerken. Eén van de bedrijven tijdens InfraTech 2019 is ICT Group. 
 

Smart Mobility Plein

Smart Mobility krijgt een prominente plek op de beursvloer. Een eigen plein met ruimte voor iedereen die een slimme oplossing biedt voor problemen die we nu nog nauwelijks zien maar waarmee Nederland veilig, betrouwbaar en bereikbaar blijft. Dat kunnen slimme verkeerslichten zijn of oplaadstroken in het wegdek. Of communicerende verkeersborden. Op het Smart Mobilty Plein presenteren de volgende bedrijven zich: Dynniq, BAM, Siemens en BeMobile samen met Flitsmeister.
 

VMS Plein

De Vereniging Modern Straatwerk (VMS) biedt leden de mogelijkheid om samen op te trekken op het VMS Plein. VMS is een ketenorganisatie die de bestratingsbranche vertegenwoordigt. Openbare Ruimte & Mobiliteit focust op partijen die zich bezighouden met mobiliteitsoplossingen en openbare ruimtes in stedelijk of landelijk gebied. Binnen dit segment valt: Bestrating, Groenvoorziening (aanleg en onderhoud), Inrichting openbare ruimte/buitenruimte, Signalering/bewegwijzering, Straatmeubilair, Verkeersgeleiding, Verkeersmeet- en regelsystemen, Verlichting en Vervoers- en mobiliteitsoplossingen.
 

Gemeente Plein

Verschillende Nederlandse gemeenten presenteren zich op het Gemeente Plein met uitdagende projecten en bijzondere oplossingen. Maar ook de Vereniging Stadswerk Nederland, een belangrijk forum van gemeenteambtenaren op het gebied van de fysieke leefomgeving, geeft acte de presence. Gemeente Rotterdam, gastheer van InfraTech 2019 is kartrekker van het gemeenteplein.
 

Start-up Plein

Holland ConTech & PropTech brengt op het Start-up Plein veelbelovende bouw en infra start-ups & grown-ups bij elkaar. Iedere dag zijn er inspirerende sessies en pitches van bijzondere bedrijven te zien. 
"Wil jij weten hoe nieuwe technologie zoals Drones, VR & AR, Big Data en Artificiële Intelligentie nu al het verschil maken in de bouw en infra? Dat kan op het ConTech Start-up Plein waar diverse start-ups en grown-ups laten zien hoe digitalisering de sector aan het vernieuwen is.” Wouter Truffino, CEO en founder van Holland ConTech & PropTech.