Marktdagen

Marktdag Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat organiseert de jaarlijkse Marktdag voor zakelijke partners met als thema 'Samen krachtig de toekomst in’. Doel is door te verbinden, kennis te delen en innovatieve oplossingen te bedenken, gezamenlijk te werken aan een sterke en krachtige infrastructuur in Nederland. Onderwerpen die tijdens de workshops aan bod kwamen: leerervaringen Best Value Procurement,  het bespreken van belemmeringen bij innovatiegericht inkopen en gaan sprekers en toehoorders in gesprek over BIM (BouwInformatieModel). Daarnaast zullen Jan Hendrik Dronkers en Cees Brandsen bezoekers meenemen in hun visie op hoe wij samen krachtig de toekomst in kunnen.
 

Marktdag Rotterdam
De Marktdag van de Gemeente Rotterdam focust op het realiseren van een goede leef- en werkomgeving qua ambitie passend bij de wereldstad Rotterdam. Rotterdam is nooit af en zal zich altijd blijven ontwikkelen. Daarbij is het belangrijk om in te zetten op efficiëntie, duurzaamheid en kwaliteit. Op de Marktdag wordt bekeken voor welke uitdagingen de stad de komende jaren staat. De wijze waarop projecten aangepakt gaan worden, de benodigde innovatie en het terugdringen van verspilling zijn zaken die aan de orde zullen komen.