Congres Bouwen in Water

Tijdens InfraTech 2023 zal voor de eerste keer het congres 'Bouwen in Water’ plaatsvinden, op 19 januari 2023. Het symposium behandelt de bouw en inrichting van een nog aan te leggen industrieel energie-eiland, in het kader van bescherming achterland een stormvloedkering in of nabij de monding van de Westerschelde en herinrichting van Zeeland met nieuwe natuur "Nature build solutions” door prof.dr.ir. Stefan Aarninkhof en Ir Brambliek Svasek.

Na de officiële opening door drs. Andrea Vollebregt, directeur Vereniging van Waterbouwers, zullen gerenommeerde sprekers diverse interessante items presenteren. Voor meer informatie over dit unieke congres, het programma en de sprekers verwijzen wij graag naar de website: www.bouweninwater.com.


 

Lees hier de programmaonderdelen van de seminar Bouwen in water:


1. Inleiding door prof. drs. Ir. Han Vrijling, hoogleraar TU_Delft.   Aansluitend officiële opening door mevr. Andrea Vollebregt directeur Vereniging van Waterbouwers

2. Ontwerp en noodzaak van het NEED-project. De dam tussen Schotland en Noorwegen. Presentatie m.m.v. Dr. Sjoerd Groeskamp (NIOZ) en Ir.Hugo Nota .

3. "BAAK Consortium” over het ontwerp en bouw van de Blankenburgtunnel.

4.  Gekoppeld aan de stormvloedkering de bouw van een industrie-energie eiland. "havens in Zee”. Ir. Wouter Ockeloen Manager Coastal Engineering van Oord

5. Daan Schalck ceo North Sea Ports, de  toekomstige ontwikkelingen van de Westerscheldehavens, infrastructuur en toegankelijkheid en de aanleg.(onder voorbehoud)

6. Ontwerp en bouw van Westerschelde Stormvloedkering, noodzakelijk voor bescherming achterland, de bevaarbaarheid van de Westerschelde en een tweede N-Z verbinding. Ir. Thijs de Boer RHDHV

7. "Nature based solutions voor een duurzame ontwikkeling van de Westerschelde”, Prof. dr.ir.Stefan Aarninkhof TU-Delft en ir. Bram Bliek SVASEK.     

8. Mr.dr.drs. Peter Kruit over de juridische aspecten  rond de bouw van een waterkering in de monding van de Westerschelde in het kader van vrije doorvaart.

9. Drs. Laura Molinari , Vrije Universiteit Brussel VUB. De strategische groei van havens, transport en uitbreiding van infrastructurele voorzieningen.

10. Europese Unie TEN-T Netwerk, de tweede N-Z verbinding in het kader van Trans European Transport Netwerk TEN-T Netwerk. Mevr. Catherine Trautmann o.v.t.b.c.

11. De industriële- en gebiedsinrichting van het offshore-eiland en de Westerschelde:
- Ruimte voor de bouw van een Kerncentrale en een LNG Terminal, veiligheid en risico factoren.   Ir. Manuel Beterams, adviseur externe veiligheid RWS
- ARCADIS, probalistisch ontwerp Dolphins, Ir. Jos van Kerckhoven Dir. Ports & Waterways, Infrastructure Waterways
- "De toekomst van de Westerschelde” de nieuwe visie op herinrichting van Zeeland door o.a. verplaatsing van industriën naar Offshore. Presentatie Ir. Gijs van den Boomen van Kuiper Compagnons en Erik Faber Msc van Fakton.

12.  Mogelijkheid voor discussies.

13. Netwerkbijeenkomst en mogelijkheid de beurs InfraTech te bezoeken.
 
Tijdens de ochtend- en middagsessies koffiepauzes en van ca. 12.15 - 13.15 de lunch