Trends

Duurzame leefomgeving

Mobiliteit groeit niet alleen, het moet ook duurzaam zijn. En toekomstbestendig. En circulair. Dat betekent dat we over onze landsgrenzen heen moeten kijken. Want het klimaat trekt zich van grenzen niets aan. Infra raakt steeds vaker aan andere maatschappelijke opgaven. Dat vraagt om future proof.

 

Trends InfraTech 2017

Wilt u de trends van 2017 nog eens nalezen? Dit waren: Circulaire Economie, Herwaardering Vakmanschap, Complexe Mobiliteit en Veranderende Samenwerking in de Keten