Referenties

Melanie Schultz van Haegen, Minister van Infrastructuur en Milieu:
“Deze beurs toont het beste wat Nederland te bieden heeft op het gebied van grond- weg- en waterbouw”.
 

Jan Hendrik Dronkers, Directeur-Generaal Rijkswaterstaat:
“InfraTech is het platform waar overheid, bedrijfsleven en kennisinstuten elkaar ontmoeten en inspireren. Samen zoeken we naar nieuwe en duurzame oplossingen om ons land veilig, leefbaar en bereikbaar te houden. Daarom is Rijkswaterstaat ook in 2017 gastheer van InfraTech!”
 

Johan Vermeer, Directeur Projectmanagement & Engineering, Stadsontwikkeling, gemeente Rotterdam:
“Bouwen en vernieuwen is iets waarbij burgers, ondernemers, lokale en landelijke overheid de handen ineen moeten slaan. Samenwerken is niet alleen leuk, maar levert ook de beste resultaten. Ook daarom zijn we er trots op dat Rotterdam de plek is waar ook in 2017 vakgenoten uit de infrasector samen komen.”  
 

Fries Heinis, Algemeen directeur van Bouwend Nederland:
“Het is meer dan ooit van belang om de wereld te laten zien wat de infrabedrijven in huis hebben. Hun kennis, hun kunnen en hun innovatieve vermogen krijgen dankzij InfraTech een goed podium.”


Iman Koster, CROW:
“CROW is als strategisch partner trots op InfraTech. Het is een event met een aantal van maar liefst 40.000 relatiecontactmomenten op onze stand met de sector, beter kan ik me niet wensen!” 
 

Dennis Beulink van Insituform:
“Super beurs, de beste van de afgelopen drie jaar”.
 

Piet Zijlstra van PolyCiviel:
“Tijdens de presentaties van het Wegdekreflectieplein was er hele leuke interactie met het publiek dat laaiend enthousiast was en heel geïnteresseerd vragen stelde.” 
 

Strukton Civiel:
“InfraTech is dé beurs. Groot opgezet, alle grotere bedrijven zijn hier. Je hebt je contacten weer gesproken, wat leeft er in de branche, hoe zit de markt op het moment in elkaar, kansen, bedreigingen en gewoon leuke gesprekken ook.”
 

Gert Hofman, Afdelingshoofd Beheerstrategie Provincie Zuid-Holland:
“InfraTech is voor ons een mooie gelegenheid om alle marktpartijen te spreken en ze te laten zien waar de provincie mee bezig is en wat er gepland staat. Ik durf te zeggen dat onze infrastructurele projecten steeds innovatiever worden. Het zijn echt vooraanstaande technische hoogstandjes die gerealiseerd worden. Daar zijn we trots op en dat laten we graag zien!”
 

Dan Bekker, Programmamanager Kwaliteit Openbare Ruimte bij het Ingenieursbureau Utrecht (IBU):
“Op InfraTech laten we zien wat stadsingenieurs doen en hoe interessant ons werk is. Met ons netwerk sturen we aan op het delen van kennis, ook nieuwe kennis.”
 

Gertjan Eg, Directeur ASTRIN:
“De Nederlandse verkeersindustrie heeft veel toe te voegen: ruime ervaring met verkeerskundige vraagstukken en kennis van de technologische mogelijkheden. De ambitie is dan ook om, samen met opdrachtgevers, maximaal rendement te behalen. Maar wel voordat de kaders voor verkeerskundig beleid zijn vastgesteld en principiële keuzes zijn gemaakt. Kortom: we pleiten voor een andere vorm van samenwerking waardoor overheden zelfs met beperkte middelen een sprong voorwaarts maken op het gebied van doorstroom, veiligheid en milieu. In gezonde concurrentie, met oog voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.”
 

Wim Anemaat, Directeur inkoop- en contractmanagement bij Rijkswaterstaat:
“De Nederlandse economie kan niet functioneren zonder een goede infrastructuur. InfraTech vervult een cruciale rol in de uitwisseling van kennis en de totstandkoming van nieuwe relaties op infrastructureel gebied. Wij staan hier, net als veel van onze ketenpartners, in de eerste plaats om het gesprek aan te gaan. Het goede gesprek. Want het gesprek wordt, ook voor ons, van toenemend belang.”
 

Mark Hofman, Manager Markt & Communicatie, HIG BV:
“Systeemleveranciers en installateurs werken veelal samen met civiele aannemers bij de realisatie van integrale bestekken. InfraTech toont de markt de verbondenheid van die partijen. Enerzijds een podium om je als bedrijf te presenteren aan de beursbezoeker, anderzijds een presentatie tussen marktpartijen waarmee je in de praktijk samenwerkt of waarmee je samenwerking ambieert. Graag tot ziens op InfraTech!”
 

Richard Mulder, Beleidsadviseur Infrastructuur, Bouwend Nederland:
“Om zaken te doen, voor innovaties, voor carrièremogelijkheden, voor kennisverrijking en netwerken, is InfraTech voor mij dé place to be. Voor Bouwend Nederland is het dé plek om aan alle bezoekers duidelijk te maken hoe ontzettend trots wij zijn op wat onze lidbedrijven met hun partners dagelijks voor elkaar krijgen. Ik ontmoet u graag op InfraTech!”
 

Richard Janssen, Algemeen Directeur / Eigenaar Nering Bögel:
“InfraTech bewijst zich als het medium voor de professionals in de gehele branchekolom (overheid, adviesbureaus, fabrikanten, groothandels)”.
 

Gerrit-Jan van de Pol, Algemeen Directeur van GMB:
“Met het kennisprogramma zorgt InfraTech voor een beurs met inhoud. De beurs draagt zo bij aan de ontwikkeling van de branche. Innovaties worden goed voor het voetlicht gebracht. GMB brengt ook graag de eigen innovaties op deze beurs naar voren.”
 

Jan Bloemers, Senior Inkoopmanager bij Rijkswaterstaat:
“Normaal gesproken ontmoet ik aannemers bij zakelijke besprekingen: contracteringen, onderhandelingen over schadeclaims, bijbetalingen – alles met respect voor het contract natuurlijk. Op een beurs als InfraTech spreek je elkaar op een andere manier. Netwerken. Je hoort nieuwe dingen: wat een bedrijf nog meer doet, wat ze in portefeuille hebben en voor wie ze nog meer werken behalve voor ons.”