Strategische partners

Marktpartijen

Strategische partners

Drie vooraanstaande marktpartijen verbinden hun naam voor meerdere edities als strategisch partner aan InfraTech: Bouwend Nederland, CROW en De Bouwcampus. Deze organisaties spelen een proactieve rol in de markt en bezitten een breed netwerk binnen de GWW-sector. Als strategisch partner leveren zij een actieve bijdrage aan het beursprogramma van InfraTech en vanuit hun expertise denken zij mee over de verdere ontwikkeling van de beurs.

Bouwend Nederland
Bouwend Nederland is de vereniging van bouw- en infrabedrijven. De grootste werkgeversorganisatie in de bouw biedt belangenbehartiging, brancheontwikkeling en individuele dienstverlening aan haar 4.000 lidbedrijven. Bouwend Nederland draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke problemen op het gebied van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en de mobiliteitsproblematiek. Meer informatie: www.bouwendnederland.nl

CROW
CROW is het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte en expert op het gebied van aanbesteden en contracteren. Een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk waarin overheid en bedrijfsleven samenwerken aan het ontwikkelen, verspreiden en beheren van praktisch toepasbare kennis voor beleidsvoorbereiding, planning, ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud. Jaarlijks organiseert CROW diverse congressen, symposia en workshops. Een aantal bijeenkomsten werden gebundeld in het spraakmakende kennis- en netwerkprogramma van CROW die tijdens InfraTech 2017 werden georganiseerd. Meer informatie: www.crow.nl

De Bouwcampus
De Bouwcampus is er om te werken aan een beter kennis-ecosysteem voor de bouw en begeleidt als expeditieleider opdrachtgevers, opdrachtnemers en kennisontwikkelaars in praktijkgerichte pilots en experimenten. Het beoogde resultaat is een versnelling van innovatie, met inspirerende voorbeelden uit de praktijk om het structureel anders aan te gaan pakken. Meer informatie: www.debouwcampus.nl