Samenwerkingspartners

Samenwerkingspartners

Naast de drie strategische partners CROW, De Bouwcampus en Bouwend Nederland, mocht InfraTech 2017 rekenen op de steun van veel andere kennisinstituten en brancheverenigingen.

Het IKT - instituut biedt de Nederlandse riolereringsmarkt verschillende diensten.
Meer informatie: www.ikt-nederland.nl

Jonge Geesten helpt organisaties en individuen met (complexe) vraagstukken en biedt een platform dat de verschillende generaties en organisaties met elkaar verbindt, laat samenwerken en cocreëren.
Meer informatie: www.jongegeesten.nl

GeoBusiness Nederland is de branchevereniging voor bedrijven die werken met geo-informatie.
Meer informatie: www.geobusiness.nl

MKB INFRA is een brancheorganisatie voor MKB ondernemers in de bouwnijverheid. De vereniging stelt zich ten doel om de MKB-Infrabedrijven hun belangrijke economische waarde voor de samenleving ook in de toekomst te kunnen laten waarmaken.  
Meer informatie: www.mkb-infra.nl

NLingenieurs is de Nederlandse branchevereniging van advies-, management- en ingenieursbureaus en zet zich in voor het bevorderen van onderscheidend ondernemen in de branche:  een competitieve markt met vrije concurrentie, waarbij kwaliteit leidend is in de keuze voor een bureau.
Meer informatie: www.nlingenieurs.nl

DE NVAF is een middelgrote ondernemersorganisatie welke zich ten doel heeft gesteld de belangen van de leden/aannemers van funderingswerken en eigenaren van funderingsmaterieel te behartigen. Daarmee vervult zij een platformfunctie in de branche funderingsbedrijf. De ruim 65 leden houden zich bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van uiteenlopende funderingstechnieken.
Meer informatie: www.nvaf.nl

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is te typeren als een netwerkorganisatie: een actieve kring van (semi)publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema's in de bouw en infrastructuur initiëren.
Meer informatie: www.opdrachtgeversforum.nl

SBRCURnet is een onafhankelijk en toonaangevend kennisnetwerk voor de bouwsector. SBRCURnet staat voor een continue duurzame kwaliteitsverbetering van de leefomgeving. Ze verbindt partijen om nieuwe kennis te ontwikkelen over actuele vraagstukken en voorzien de bouwsector van betrouwbare en bruikbare kennis waarmee professionals hun werk beter kunnen doen.
Meer informatie: www.sbrcurnet.nl

PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden is de netwerkorganisatie voor overheidsopdrachtgevers. Iedereen die zich in de publieke sector bezighoudt met het inkopen en aanbesteden van werken, leveringen en diensten kan bij PIANOo terecht voor informatie, advies en praktische tips. Daarmee wil PIANOo betere overheidsaanbestedingen bereiken.
Meer informatie: www.pianoo.nl

Topvrouwen Bouw & Infra is een zakelijk en professioneel netwerk waar vrouwen hun strategisch netwerk kunnen uitbouwen en hun opgedane kennis en ervaringen met betrekking tot hun carrière met elkaar kunnen delen. Dit met als doel dat vrouwen handvatten krijgen voor hun loopbaanontwikkeling en gestimuleerd worden door te stromen naar topfuncties binnen de technische sector, zodat in de Top meer rendement uit diversiteit gehaald kan worden.
Meer informatie: www.topvrouwen.net

UNETO-VNI is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. Twee sectoren die van essentieel belang zijn voor de Nederlandse economie. Als een van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland zijn we een factor van betekenis.
Meer informatie: www.uneto-vni.nl

De Vereniging van Waterbouwers is de werkgevers- en ondernemersorganisatie van aannemers en dienstverleners in de waterbouw. Zij vertegenwoordigt meer dan 95% van de omzet en werknemers in de sector. De Vereniging van Waterbouwers bestaat vooral uit MKB-bedrijven. De bedrijven zijn o.a. actief op terreinen als landwinning, baggerwerk, kust- en oeverwerk, constructieve waterbouw en bodemsanering. De waterbouw onderscheidt zich onder meer door het duurzame, kapitaalintensieve en internationale karakter.
Meer informatie: www.waterbouwers.nl