Spannend InfraDebat bij CROW

23 Januari 2019
Spannend InfraDebat bij CROW

Vast en belangrijk onderdeel van InfraTech is het CROW Infradebat op de woensdag tijdens InfraTech. Dit jaar zocht kennisplatform CROW de samenwerking met NGinfra (Next Generation Infrastructures) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en was het thema van het debat 'De waarde van infrastructuur nu en in 2050’.

"Er moet een wettelijk verbod komen op een verdere groei van asfalt in Nederland.” Dat was de prikkelende stelling waarmee het Infradebat werd afgetrapt. De aanwezigen gingen over de stelling in discussie met onder andere Martijn Smitt, directeur Infra bij Ballast Nedam; Margot Weijnen, professor aan de TU Delft; Taco van Hoek, directeur EIB en Hans Mommaas, directeur PBL.

Debatleider Roderik van Grieken gebood de aanwezigen aan de ene zijde van de zaal  vervolgens te beargumenteren waarom de stelling van Weijnen navolging verdiende. De overzijde mocht op de stelling schieten. De debatvorm zorgde ervoor dat mensen soms een volstrekt tegengestelde mening dienden te verkondigen dan ze vanuit hun functie gewend waren.

De stelling leidde tot het idee om juist al het spoor te slopen en te vervangen voor asfalt. "En laat op die wegen autonoom rijdende bussen rijden. Dat is veel flexibeler en goedkoper dan treinen.”

De tweede stelling luidde: ""De rol van de overheid als opdrachtgever zal de komende 20 jaar sterk afnemen.” Tijdens het daaropvolgende debat brengen voorstanders van de stelling in dat de overheid zich wel terug moét trekken. "Met de overheid  gaat innovatie veel te traag. Kennisinstituten en bedrijven kunnen die rol best op zich nemen.” Het leidt tot verontwaardiging aan de andere kant van de zaal: "Als de overheid niet meer mee doet worden  groepen vergeten. Bij inclusiviteit hoort regie en dat is bij uitstek een taak voor de overheid.”


Bron: