Nederlandse en Duitse minister aanwezig op InfraTech bij NRW-Nederland forum "Visie mobiliteit 2050”

09 Januari 2019
Nederlandse en Duitse minister aanwezig op InfraTech bij NRW-Nederland forum "Visie mobiliteit 2050”

Een stijgend verkeersvolume, nieuwe technische mogelijkheden, hoge eisen voor mobiliteit, maar ook voor milieu en veiligheid  - onze infrastructuur staat voor vele en grote uitdagingen. Met welke concepten komen mensen en goederen ook in de toekomst veilig en comfortabel naar hun bestemming? Van welke innovatieve projecten in het buurland kunnen wij leren en waar liggen (zaken)kansen over de grens? Deze vragen worden tijdens het forum besproken en met het publiek over gediscussieerd.

Rijkswaterstaat nodigt u tijdens InfraTech 2019 van harte uit voor het NRW-Nederland forum en bespreken we samen met branche experts concepten voor grenzeloze mobiliteit met behulp van toekomstgerichte infrastructuurprojecten uit Nederland en Noordrijn-Westfalen. Deze bijeenkomst vindt plaats op 16 januari 2019 in het theater van het Rijkswaterstaat Paviljoen in hal 6 (stand 6.200).

Programma

Datum: woensdag, 16 januari 2019
Plaats: InfraTech 2019, Rijkswaterstaat Paviljoen (stand 6.200)

U wordt door het programma geleid door Ton Coertjens, verbindingsofficier samenwerking buurlanden van Rijkswaterstaat

12.00 uur    Welkomstwoord
Werner Schaurte-Küppers, voorzitter Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK)

12.05 uur    Key-Notes:
- Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat
- Hendrik Wüst, minister van Verkeer van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen​

12.30 uur    Elevator Pitch: Toekomstwijzende projecten in infrastructuur en mobiliteit
SmartwayZ.NL - programma integrale aanpak voor mobiliteit en infrastructuur.
Spreker: Pieter van Ginneken: programmamanager Rijkswaterstaat

Koöperative Mobilität im digitalen Testfeld Düsseldorf (KoMoD). Presentatie over verkeersleiding en geautomatiseerd/autonoom rijden in Düsseldorf.
Spreker: Dr. Jens Ansorge, Verkehrszentrale van Straßen.NRW. Programma.

Ursa Major-project - verbetering internationale vrachtvervoer door (smart) weginfrastructuur.
Spreker: Henk Jansma, senior-adviseur internationaal Rijkswaterstaat

13.00 uur    Start Podiumgesprek / Discussie 

13.30 uur    Slotwoord, Werner Schaurte-Küppers

Het forum wordt georganiseerd door Rijkswaterstaat en de Duits-Nederlandse Handelskamer.


Bron: Foto minister Wüst © R. Sondermann