Kick-off voor INGENIEURSPLEIN!

13 Juli 2018
Kick-off voor INGENIEURSPLEIN!

Koninklijke NLingenieurs is van start gegaan met het ingenieursplein voor InfraTech 2019. Jacolien Eijer, directeur Koninklijke NLingenieurs "De opzet van het plein zal aansluiten bij de nieuwe stijl van onze vereniging waarbij 4 communities rondom de thema's 'Mobiliteit', 'Energietransitie', 'Klimaatadaptatie' en 'Circulair' worden gevormd.  Arcadis, Witteveen & Bos, Antea, Movares en M+P hebben al aangegeven invulling te gaan geven aan het inhoudelijke programma dat zowel de ketenpartners als studenten en young professionals moet aanspreken. Juist voor die laatste doelgroep is ook JONG NLingenieurs betrokken.”

Voor meer informatie over deelname aan het Ingenieursplein: Ellen Smit, Manager Verenigingszaken, Koninklijke NLingenieurs, 070-3141868


Bron: