Gezocht: gemeenten met een verhaal

11 Oktober 2018
Gezocht: gemeenten met een verhaal

"Ons doel is om met tenminste tien verschillende gemeenten de verbinding te zoeken met marktpartijen, projectontwikkelaars en aannemers en zoveel mogelijk innovatieve ideeën los te krijgen." Teammanager bij InfraTech-gastheer gemeente Rotterdam en tevens projectleider Gemeente Plein Martijn Kleinveld zoekt daarom uitdrukkelijk nog een paar gemeenten met een aansprekend project of bijzondere samenwerkingsvorm.

"Het Gemeente Plein biedt uitdrukkelijk ook de mogelijkheid om te laten zien dat gemeenten een aantrekkelijke werkgever zijn. Het is echt een ontmoetingsplek, een plek voor innovaties, voor iedereen”, betoogt Kleinveld. "Ik hoop ook uitdrukkelijk op projecten en innovaties die het waard zijn om breder uit te rollen. Als grote opdrachtgever zie ik eigenlijk nog te vaak dat marktpartijen fantastische ideeën hebben en heel veel kennis bezitten, maar dat het bij de uitvoering vaak maar bij één keer blijft. Hoe kunnen we er samen nu voor zorgen dat dit soort innovaties vaker in een bestek worden opgenomen.”

Risico
Kleinveld noemt als voorbeeld een nieuw op te zetten meetmethodiek voor baggeren van watergangen. Niet meer de gehele wijk standaard iedere watergang baggeren of handmatig peilen maar met bootjes met sensor de situatie in de watergangen monitoren. Resultaat is inzicht in baggertoename per watergang en dat we baggeren alleen waar het nodig is.”

Het Gemeente Plein tijdens InfraTech heeft een ruimte waar voor ongeveer 40 belangstellenden presentaties gegeven kunnen worden. "En we zoeken dus nog aansprekende verhalen”, zegt Kleinveld. Hij is trots dat Stadswerk een aflevering van de Future Green City College Tour op het Gemeente Plein organiseert. "Een uitstekende manier om jongeren warm te maken voor techniek en de uitdagingen waar gemeenten voor staan. Want die uitdagingen vragen om een nieuw soort werknemer. In Rotterdam zijn we uitdrukkelijk op zoek naar datagedreven mensen. Mensen met gevoel voor assetmanagement. In andere gemeenten zal dat niet anders zijn.”

Energietransitie
Kleinveld merkt dat gemeentemedewerkers het druk hebben. "Zeker bij de wat kleinere gemeenten is het dan moeilijk om iemand vier dagen naar InfraTech te sturen. Maar het is ook mogelijk om themagewijs aanwezig te zijn. Dan kost het maar 1 dag. We zijn bijvoorbeeld op zoek naar aansprekende projecten waarbij bewoners zich zelf organiseren om thema’s als verduurzaming van eigen wijk gaan trekken. Gemeenten kunnen het immers niet alleen.”

Heeft uw gemeente een bijzonder project of samenwerking en wilt u die ervaringen delen? Meer informatie over het Gemeenteplein vindt u hier.

U kunt Martijn Kleinveld ook mailen: mg.kleinveld@Rotterdam.nl


Bron: