Genomineerden InfraTech Innovatieprijzen 2021 bekend!

04 December 2020
Genomineerden InfraTech Innovatieprijzen 2021 bekend!

Negen inzendingen maken nog kans om de InfraTech Innovatieprijs 2021 in de wacht te slepen. De vakjury koos ze uit maar liefst 79 inzendingen: een record.  


De InfraTech Innovatieprijs 2021 kent drie categorieën: 'product innovatie’, 'proces innovatie’ en 'vernieuwende samenwerking’. In al die categorieën zijn nu nog 3 kanshebbers voor een prijs.

 

Genomineerden Product Innovatie 

 

Proces Innovatie

 

Vernieuwende samenwerking

 

Productinnovatie

In de categorie product innovatie zijn dat:

 

BAM Infra Nederland met de innovatie Xstream Flexibele Kribben: flexibele kribben die bestaan uit in elkaar hakende blokken, de Xstream blokken. Deze kribben zijn modulair opgebouwd en gedeeltelijk waterdoorlatend, waardoor er minder zandhopen ontstaan. De kribben zijn naar verwachting steviger, onderhoudsvriendelijker, duurzamer, goed voor de rivier dynamiek en goed vertoeven voor vissen en waterplanten die zich in de Nederlandse rivieren huisvesten. Ook is de verwachting dat er minder gebaggerd moet worden, wat lagere kosten en lagere CO2 uitstoot betekent. 

 

Ploegam B.V. met elektrische graafmachines. Ploegam B.V. heeft op eigen initiatief samen met partners emissieloos zwaar grondverzetmaterieel ontwikkeld en dit heeft geresulteerd in de elektrificatie van drie graafmachines in 2020: een 30 tons rupskraan, een 20 tons mobiele kraan en een minigraver. De 30-tonner is de eerste zware GWW-machine die elektrisch werkt. Bovendien kan de machine 24/7 productie leveren, dankzij een uitwisselbaar accupakket. Hiermee bieden zij een praktische oplossing voor het terugdringen van de CO2, fijnstof- en stikstof-uitstoot.

 

Protekta zorgt door het koppelen van houten palen voor een duurzame toekomst voor de waterbouw. Veel meerpalen, bruggen, remmingwerken, steigers en sluisdeuren zijn gemaakt van tropisch hardhout, wat veruit het minst belastend voor het milieu vergeleken met materialen als composiet, beton of staal. Het nadeel van hout is dat men vast zit aan de maximale lengte van de boom, daarnaast zijn langere lengtes vaak erg kostbaar en moeilijk te verkrijgen. Daarom heeft Protekta een innovatieve methode ontwikkeld om houten palen te koppelen. Bestaande of nieuwe palen kunnen gekoppeld worden om grotere lengtes te bereiken. Dit koppelen doen zij door middel van het gebruik van glasvezel wapening en een speciaal ontwikkelde hars die geschikt is voor boven en onder water. 

 

Procesinnovatie

In de categorie procesinnovatie zijn dat:

 

De Vries & van de Wiel (DVW) heeft een specialistisch wasproces ontwikkeld voor de reiniging van PFAS-verontreinigde grond. Deze innovatieve techniek is een hybride versie van de klassieke nat extractieve reiniging, dat zich naast fractiescheiding richt op het doorgedreven wassen van de grind- en zandfractie en het continu zuiveren van het waswater. Met behulp van deze techniek wordt PFAS-verontreinigde grond gereinigd tot secundaire grondstoffen. Het proces draagt daarmee bij aan de circulaire economie. Ook verdwijnen de giftige en moeilijk afbreekbare PFAS-moleculen definitief uit het milieu.

 

NGInfra met het initiatief MOVICI (MOdeling and VIsualizing Critical Infrastructures). MOVICI modelleert, simuleert en analyseert cross-sectorale infrastructuurvraagstukken, omdat de oplossing vaak in het hele systeem ligt. MOVICI visualiseert integrale use-cases en rekent die door en geeft met infrastructuurdata en rekenmodellen inzicht in kansen en risico’s. Een gecoördineerde aanpak, ondersteund door digitale modellering en simulatie kan leiden tot oplossingen die financieel-economisch maar ook sociaal-maatschappelijk een hoger rendement opleveren.

 

Royal HaskoningDHV - 3DPCC (3D-Printen met Circulair Composiet). 3D-printen met circulair composiet (3DPCC) creëert een nieuwe circulaire bouw- en infrasector: van lineair naar circulair. Met 'design for additive manufacturing’ ontstaat een nieuwe geïntegreerde circulaire waardeketen met vele procesinnovaties: het technisch en esthetisch ontwerp, het maakproces (3D-printen), het onderhoudsproces en mogelijk zelfs het business concept (product as a service).

 

 

Vernieuwende samenwerking

Genomineerd in de categorie vernieuwende samenwerking zijn:

 

ASTRIN | Smart Infra met Smart Infra Technicus. Samen met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, onderwijs en opdrachtgevers realiseren zij de Smart Infra Academy; ze brengen de meest actuele Smart Infra technieken bijeen in een Test- en Innovatielab, realiseren een doorlopende leerlijn door specifieke MBO- en HBO-opleidingen te ontwikkelen en zorgen samen voor erkenning van het beroep van de toekomst: Smart Infra Technicus.

                                                                                  

Rijkswaterstaat en De Bouwcampus met SBIR Circulaire Viaducten. De Open Leeromgeving Circulaire Viaducten & Bruggen is een initiatief van De Bouwcampus en Rijkswaterstaat naar aanleiding van het eerste circulaire viaduct bij de Reevesluis. Met 60 deelnemers van marktpartijen, overheden en kennisinstellingen is er kennis en ervaringen uitgewisseld over circulair bouwen van viaducten en bruggen. Als vervolg benut Rijkswaterstaat de Strategic Business Innovation Research (SBIR) regeling, om zo bedrijven actief te ondersteunen bij het uitwerken en doorontwikkelen van innovaties. Op dit moment zijn er nog geen 'inkoopklare' werkwijzen of oplossingen voor circulaire viaducten. Met de Strategic Business Innovation Research (SBIR) Circulaire Viaducten wil Rijkswaterstaat hier verandering in brengen en bruikbare innovaties voor circulaire viaducten laten ontwikkelen die zij daarna als 'launching customer’ kan gaan toepassen.

 

Stichting Emissieloos Netwerk Infra - Emissieloos Netwerk Infra; de bouw van een ecosysteem. Emissieloos Netwerk Infra (met 25 leden) wil dat er binnen vier jaar emissieloos bouwmaterieel vanaf 20 ton beschikbaar is om de bouwplaats emissieloos te maken. Het doel van ENI is: 

  • Het versnellen (van 2030 naar 2026) van de ontwikkeling van zero emissie (zwaar)bouwmaterieel voor een acceptabele TCO (Total Cost of Ownership) op basis van uniforme standaarden.  
  • Vraag- en kennisbundeling organiseren en faciliteren. 
  • Creëren van een nieuw ecosysteem door de keten heen om de transitie naar emissieloos werken mogelijk te maken

 

Pitches

Op vrijdag 11 december pitchen de genomineerden hun innovaties voor de jury in een digitale bijeenkomst. Op 13 januari 2021 tijdens InfraTech zullen de prijzen aan de winnaars uit gereikt worden. 


Bron: