Registreer voor een gratis bezoek!

Mediapartners

BIGnieuws

BIGnieuws

BIGnieuws verschijnt 8 maal per jaar en is het lijfblad, met een praktische insteek, voor de Bouw-, Infra- en Geo-ICT professional. BIGnieuws verslaat actuele evenementen, ondervraagt ervaren gebruikers en andere betrokkenen uit het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven. BIGnieuws wordt in controlled circulation toegezonden aan professionals in Nederland en Vlaanderen die werkzaam zijn in de bouw, infrastructuur en Geo-ICT.

Civiele Techniek

Civiele Techniek

Civiele Techniek is hét onafhankelijke vaktijdschrift voor civieltechnisch ingenieurs en voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met de civieltechnische sector, van grond,- weg,- en waterbouw tot mobiliteit en verkeerskunde. Het blad is opgericht in 1945 als onderdeel van Polytechnisch Tijdschrift. Thema’s zijn: Water in de Openbare Ruimte + Waterbouw, Verkeer, Wegen & Mobiliteit + Smart Cities, Arbeidsmarkt, Asset Management, Duurzaam Beheer & Onderhoud, Geotechniek & Ondergronds Bouwen en Tunnels & Bruggen.

Cobouw

Cobouw

Cobouw is het vakplatform voor het management in de bouw in Nederland. Met aandacht voor wat er in de bestuurskamers van de grote bouwers leeft, maar ook wat de uitdagingen en kansen zijn voor de kleine, middelgrote en grotere aannemer. En hun toeleveranciers, de opdrachtgevers en projectontwikkelaars. We zitten op het pluche bij de minister, aan tafel bij de directie van de grote bouwers, maar ook in de bouwkeet op de bouwplaats. Met aandacht voor de vraagstukken die bouwers hebben: hoe bouw ik zo efficiënt en effectief mogelijk? Met aandacht voor duur­zaamheid en respect voor omgeving en vakmensen.

Grond Weg Waterbouw

Grond Weg Waterbouw

GROND/WEG/WATERBOUW is hét vakblad en platform voor de civiele techniek en infrastructuur in Nederland en België. Het biedt al jaren een overzicht van de actuele projecten, producten, ontwikkelingen en techniek. Daarnaast bieden we in het vakblad ruim aandacht aan bouwmaterieel, grondverzetmachines en aanverwante producten. "BOUWMAT” houdt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en innovaties. Grond/Weg/Waterbouw wordt uitgegeven door De Louwers Groep, al ruim 30 jaar een toonaangevende uitgever van vakinformatie in Nederland en België. Met 27 titels vormen we gezamenlijk het grootste communicatieplatform voor de bouwsector in de Benelux, zowel in print als online.

Land + Water

Land + Water

Land + Water is een vakblad over ontwikkelingen in de civiele en milieutechniek voor ontwerpers, uitvoerders, projectleiders, adviseurs en directeuren. Het tijdschrift beoogt verslag van gebeurtenissen te doen, in te gaan op achtergronden, trends zichtbaar te maken, ontwikkelingen te analyseren in de markt. Land + Water schrijft over de aanleg van nieuwe werken, maakt melding van resultaten van studies en producten en technieken. De civieltechnische vakgebieden zijn: wegen, leidingen (incl. rioleringen).

OTAR

OTAR

OTAR is één van de langst bestaande vakbladen van Nederland. In maart 1916 verscheen het eerste nummer van O.V.O.R. (Orgaan van de Vereeniging van Opzichters van den Rijks Waterstaat).  In oktober 1917 werd de titel gewijzigd in O.T.A.R. (Orgaan van de Technisch Ambtenaren van den Rijkswaterstaat).  En nog altijd biedt OTAR een prima platform voor kennisoverdracht met een breed scala aan onderwerpen in ieder nummer, relevant voor managers beheer en onderhoud infrastructuur en mobiliteit.

OTAR wordt uitgegeven door AcquiMedia, onder licentie van de VWAR  - sinds medio 2011: Vereniging van Infrabeheerders (VIB).

Stadswerk magazine

Stadswerk magazine

Stadswerk magazine is hét vakblad voor professionals werkzaam op het gebied van de openbare ruimte, zowel in (grote) steden als landelijke gemeenten. Met veel aandacht voor alle aspecten van ontwerp, inrichting en beheer van de buitenruimte. Van wet- en regelgeving, via ontwerp en ruimtelijke plannen tot producten en materialen.

De lezerskern van Stadswerk magazine bestaat uit ambtenaren werkzaam bij gemeentes. Zij houdenzich bezig met ontwikkeling, inrichting en/of beheer van de openbare ruimte.
80% van de Nederlandse gemeentelijke overheden ontvangt Stadswerk magazine.

Stadswerk magazine wordt uitgegeven door Vereniging Stadswerk Nederland i.s.m. uitgeverij Virtùmedia.

WaterForum

WaterForum

WaterForum is een onafhankelijk platform voor nieuws uit het hart van de watersector. Een team van ervaren waterjournalisten volgt actuele ontwikkelingen in de sector op de voet. Dankzij die ervaring is het mogelijk nieuws te duiden en de lezers te voorzien van achtergronden. Daarnaast werken er toonaangevende columnisten uit de watersector zelf en wordt er ruimte geboden voor actuele discussies.

Het platform WaterForum ric​ht zich op nieuws dat relevant is voor 'decision makers’ in de watersector, die werken bij drinkwaterbedrijven, waterschappen, industriële bedrijven, rioleringsbedrijven, watertechnologiebedrijven, ingenieursbureaus, kennisinstellingen, universiteiten, overheid en gemeenten.