Mediapartners

BIGnieuws

BIGnieuws

BIGnieuws verschijnt 8 maal per jaar en is het lijfblad, met een praktische insteek, voor de Bouw-, Infra- en Geo-ICT professional. BIGnieuws verslaat actuele evenementen, ondervraagt ervaren gebruikers en andere betrokkenen uit het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven. BIGnieuws wordt in controlled circulation toegezonden aan professionals in Nederland en Vlaanderen die werkzaam zijn in de bouw, infrastructuur en Geo-ICT.

Civiele Techniek

Civiele Techniek

Civiele Techniek is hét onafhankelijke vaktijdschrift voor civieltechnisch ingenieurs en voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met de civieltechnische sector, van grond,- weg,- en waterbouw tot mobiliteit en verkeerskunde. Het blad is opgericht in 1945 als onderdeel van Polytechnisch Tijdschrift. Thema’s zijn: Water in de Openbare Ruimte + Waterbouw, Verkeer, Wegen & Mobiliteit + Smart Cities, Arbeidsmarkt, Asset Management, Duurzaam Beheer & Onderhoud, Geotechniek & Ondergronds Bouwen en Tunnels & Bruggen.

Cobouw

Cobouw

Cobouw is het vakplatform voor het management in de bouw in Nederland. Met aandacht voor wat er in de bestuurskamers van de grote bouwers leeft, maar ook wat de uitdagingen en kansen zijn voor de kleine, middelgrote en grotere aannemer. En hun toeleveranciers, de opdrachtgevers en projectontwikkelaars. We zitten op het pluche bij de minister, aan tafel bij de directie van de grote bouwers, maar ook in de bouwkeet op de bouwplaats. Met aandacht voor de vraagstukken die bouwers hebben: hoe bouw ik zo efficiënt en effectief mogelijk? Met aandacht voor duur­zaamheid en respect voor omgeving en vakmensen.

Grond Weg Waterbouw

Grond Weg Waterbouw

GROND/WEG/WATERBOUW is hét vakblad en platform voor de civiele techniek en infrastructuur in Nederland en België. Het biedt al jaren een overzicht van de actuele projecten, producten, ontwikkelingen en techniek. Daarnaast bieden we in het vakblad ruim aandacht aan bouwmaterieel, grondverzetmachines en aanverwante producten. "BOUWMAT” houdt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en innovaties. Grond/Weg/Waterbouw wordt uitgegeven door De Louwers Groep, al ruim 30 jaar een toonaangevende uitgever van vakinformatie in Nederland en België. Met 27 titels vormen we gezamenlijk het grootste communicatieplatform voor de bouwsector in de Benelux, zowel in print als online.

GWW Totaal

GWW Totaal

GWW Totaal brengt relevante content voor iedereen actief in de grond-weg en waterbouw. Cross mediaal en in samenwerking met haar publiek. Met het vakblad bereiken we zeven keer per jaar 40.000 geïnteresseerde lezers uit het vakgebied. Er wordt geïnspireerd, visie gepresenteerd en trends komen samen. Ook is er ruimte voor innovatie en praktische informatie Naast het vakblad komt ons publiek samen op onze drukbezochte website.

GWWKrant.nl

GWWKrant.nl

GWWKrant.nl is onderdeel van het Bertens Media bouwplatform waar niches uit het bouwsegment samenkomen en verschijnt 6 keer per jaar met een oplage van 10.000. Online en in print worden actuele thema’s binnen de sector aangesneden en onderbouwd door de mensen die er bovenop zitten: van brancheorganisatie tot machinist.

Verder onderdeel van het bouwplatform zijn BetonMagazine.nl, InstallatieMagazine.nl en RenovatieMagazine.nl.

H2O

H2O

H2O is reeds 50 jaar het branche magazine van het Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW). Zij is de autoriteit voor deze branche. Middels events, de print en online podia van H2O staat zij (maar ook u als toeleverancier) direct in contact met waterprofessionals in de hele waterketen. www.h2owaternetwerk.nl

Industrielinqs pers en platform

Industrielinqs pers en platform

Industrielinqs pers en platform introduceert voor InfraTech 2019 een Future Proof digitaal InfraTech Magazine met daarin inhoudelijke en achtergrondinformatie over de beurs, de themapleinen en het kennisprogramma. Tevens maakt Industrielinqs een Exhibition Guide in handzaam formaat. Hierin worden onder andere standhouders met standnummers en bijbehorende plattegrond vermeld.

Neem voor meer informatie contact op met Rob Koppenol van Jetvertising (T 070-399 00 00) die de advertentiewerving voor zowel de Exhibition Guide als het digitale InfraTech Magazine verzorgt.

KIVI

De Ingenieur

De Ingenieur is een special interest-magazine over technologie voor iedereen met een passie voor techniek. Ingenieurs blijven met De Ingenieur op de hoogte van ontwikkelingen binnen en buiten hun vakgebied. Ook niet-technici raken door De Ingenieur geïnspireerd door de wereld van techniek.

Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) is de beroepsvereniging van ingenieurs in Nederland. De doelstelling van de vereniging is om ingenieurs te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling en hun een platform te bieden voor ontwikkeling,profilering en ontmoeting. Hiertoe verbindt KIVI ingenieurs met elkaar, met bedrijven en met de maatschappij.

Land + Water

Land + Water

Land + Water is een vakblad over ontwikkelingen in de civiele en milieutechniek voor ontwerpers, uitvoerders, projectleiders, adviseurs en directeuren. Het tijdschrift beoogt verslag van gebeurtenissen te doen, in te gaan op achtergronden, trends zichtbaar te maken, ontwikkelingen te analyseren in de markt. Land + Water schrijft over de aanleg van nieuwe werken, maakt melding van resultaten van studies en producten en technieken. De civieltechnische vakgebieden zijn: wegen, leidingen (incl. rioleringen).

NM Magazine

NM Magazine

NM Magazine is een vakblad over netwerkbreed verkeersmanagement en (C-) ITS. Al dertien jaar bericht het magazine over beleid, onderzoek, praktijkervaringen, technologieën, methodieken, modellen, software en hardware uit het werkveld Verkeer & Vervoer.  Met z’n journalistieke en diepgravende artikelen richt NM Magazine zich op beslissingnemers en uitvoerders in de Nederlandse en Vlaamse markt van netwerkmanagement en (C-) ITS. Hieronder vallen verkeerskundigen van de verschillende overheden, bestuurders met verkeer en vervoer in hun portefeuille, adviseurs, medewerkers van kennisinstituten, ontwikkelaars van verkeersmodellen, leveranciers van software en hardware en studenten aan HBO en universiteit. Deze doelgroepen kunnen zich gratis abonneren.

OTAR

OTAR

Met OTAR als crossmediaal platform wordt uw expertise gedeeld met inmiddels ruim 10.000 professionals op het gebied van infrastructuur en mobiliteit; het bedrijfsleven (grond-, weg en waterbouw), ingenieursbureaus, aannemers en toeleveranciers, Rijkswaterstaat, ProRail, overheidsinstellingen als provincies, gemeenten en waterschappen, betrokken bij infra- en civiele projecten in Nederland en België. OTAR beleeft in 2019 haar 100e Jaargang!.

OTAR wordt uitgegeven door AcquiMedia, onder licentie van de VWAR  - sinds medio 2011: Vereniging van Infrabeheerders (VIB).

Stadswerk magazine

Stadswerk magazine

Stadswerk magazine is hét vakblad voor professionals werkzaam op het gebied van de openbare ruimte, zowel in (grote) steden als landelijke gemeenten. Met veel aandacht voor alle aspecten van ontwerp, inrichting en beheer van de buitenruimte. Van wet- en regelgeving, via ontwerp en ruimtelijke plannen tot producten en materialen.

De lezerskern van Stadswerk magazine bestaat uit ambtenaren werkzaam bij gemeentes. Zij houdenzich bezig met ontwikkeling, inrichting en/of beheer van de openbare ruimte.
80% van de Nederlandse gemeentelijke overheden ontvangt Stadswerk magazine.

Stadswerk magazine wordt uitgegeven door Vereniging Stadswerk Nederland i.s.m. uitgeverij Virtùmedia.

WaterForum

WaterForum

WaterForum is een onafhankelijk platform voor nieuws uit het hart van de watersector. Een team van ervaren waterjournalisten volgt actuele ontwikkelingen in de sector op de voet. Dankzij die ervaring is het mogelijk nieuws te duiden en de lezers te voorzien van achtergronden. Daarnaast werken er toonaangevende columnisten uit de watersector zelf en wordt er ruimte geboden voor actuele discussies.

Het platform WaterForum ric​ht zich op nieuws dat relevant is voor 'decision makers’ in de watersector, die werken bij drinkwaterbedrijven, waterschappen, industriële bedrijven, rioleringsbedrijven, watertechnologiebedrijven, ingenieursbureaus, kennisinstellingen, universiteiten, overheid en gemeenten.

Het Waterschap

Het Waterschap

Het Waterschap besteedt aandacht aan thema’s als waterveiligheid, waterkwaliteit, klimaatadaptatie, circulaire economie, internationale waterproblematiek, gebiedsontwikkeling, wegbeheer, bodemdaling, ondergrond en de kust. Met een gratis abonnement (mits u bestuurder of ambtenaar bent) op Het Waterschap ontvangt u 4 x per jaar het magazine. U kunt ervoor kiezen het in print of als e-zine te ontvangen.

 

Wij gebruiken cookies voor website analyse en marketingdoeleinden. Door onze site te bezoeken en te gebruiken, accepteert u deze cookies.
ACCEPTEER