Mediapartners

Cobouw

Cobouw

Cobouw is het vakplatform voor het management in de bouw in Nederland. Met aandacht voor wat er in de bestuurskamers van de grote bouwers leeft, maar ook wat de uitdagingen en kansen zijn voor de kleine, middelgrote en grotere aannemer. En hun toeleveranciers, de opdrachtgevers en projectontwikkelaars. We zitten op het pluche bij de minister, aan tafel bij de directie van de grote bouwers, maar ook in de bouwkeet op de bouwplaats. Met aandacht voor de vraagstukken die bouwers hebben: hoe bouw ik zo efficiënt en effectief mogelijk? Met aandacht voor duur­zaamheid en respect voor omgeving en vakmensen.

OTAR

OTAR

OTAR is één van de langst bestaande vakbladen van Nederland. In maart 1916 verscheen het eerste nummer van O.V.O.R. (Orgaan van de Vereeniging van Opzichters van den Rijks Waterstaat).  In oktober 1917 werd de titel gewijzigd in O.T.A.R. (Orgaan van de Technisch Ambtenaren van den Rijkswaterstaat).  En nog altijd biedt OTAR een prima platform voor kennisoverdracht met een breed scala aan onderwerpen in ieder nummer, relevant voor managers beheer en onderhoud infrastructuur en mobiliteit.

OTAR wordt uitgegeven door AcquiMedia, onder licentie van de VWAR  - sinds medio 2011: Vereniging van Infrabeheerders (VIB).

Stadswerk magazine

Stadswerk magazine

Stadswerk magazine is hét vakblad voor professionals werkzaam op het gebied van de openbare ruimte, zowel in (grote) steden als landelijke gemeenten. Met veel aandacht voor alle aspecten van ontwerp, inrichting en beheer van de buitenruimte. Van wet- en regelgeving, via ontwerp en ruimtelijke plannen tot producten en materialen.

De lezerskern van Stadswerk magazine bestaat uit ambtenaren werkzaam bij gemeentes. Zij houdenzich bezig met ontwikkeling, inrichting en/of beheer van de openbare ruimte.
80% van de Nederlandse gemeentelijke overheden ontvangt Stadswerk magazine.

Stadswerk magazine wordt uitgegeven door Vereniging Stadswerk Nederland i.s.m. uitgeverij Virtùmedia.

WaterForum

WaterForum

WaterForum is een onafhankelijk platform voor nieuws uit het hart van de watersector. Een team van ervaren waterjournalisten volgt actuele ontwikkelingen in de sector op de voet. Dankzij die ervaring is het mogelijk nieuws te duiden en de lezers te voorzien van achtergronden. Daarnaast werken er toonaangevende columnisten uit de watersector zelf en wordt er ruimte geboden voor actuele discussies.

Het platform WaterForum ric​ht zich op nieuws dat relevant is voor 'decision makers’ in de watersector, die werken bij drinkwaterbedrijven, waterschappen, industriële bedrijven, rioleringsbedrijven, watertechnologiebedrijven, ingenieursbureaus, kennisinstellingen, universiteiten, overheid en gemeenten.