Registreer voor een gratis bezoek!

InfraTech Innovatieprijs 2019

Een dichtbevolkt land als Nederland met zijn belangrijke doorvoerfunctie naar Europa, via onder meer de Mainports Luchthaven Schiphol en de Haven van Rotterdam, heeft altijd al behoefte gehad aan innovatie als het gaat om het bouwen, onderhouden, renoveren en verduurzamen van infrastructuur. Dat vraagt om nieuwe ideeën en inzichten, die snel en op grote schalen te realiseren zijn. Ze moeten Future Proof zijn.

Future proof zijn betekent openstaan voor nieuwe vaardigheden. Luisteren naar een nieuwe generatie techneuten. InfraTech doet dat met de Innovatieprijs. Iedere twee jaar strijden meer dan 50 inzenders om deze titel, waarbij de trend in de afgelopen jaren laat zien dat opdrachtgevers en opdrachtnemers steeds vaker samen optrekken. Maatschappelijk belang van de innovaties speelt daarbij net zo’n belangrijke rol als de pure techniek.

Met de InfraTech Innovatieprijs stimuleren wij innovatieve ideeën op het gebied van het bouwen, onderhouden, renoveren en verduurzamen van infrastructuur. Met infrastructuur in de breedste zin van het woord, denk hierbij aan vaarwegen, spoorwegen, kabels en leidingen, IT-infrastructuur, wegen, landuitbreidingen, industriële complexen, warmte transportleidingen, mobiliteit, smart city etc.

Bekijk hier de winnaars van en genomineerden voor de InfraTech Innovatieprijs 2017!

"Hoe gaan we onze infrastructuur de komende jaren bouwen, onderhouden, renoveren en verduurzamen? Denk hierbij aan de renovatie en vervanging van onze bruggen of het bestendig maken van de infrastructuur tegen extreme regenval en hitte”, zegt Maxime Verhagen, voorzitter Bouwend Nederland en juryvoorzitter van de InfraTech Innovatieprijs 2019. "We zijn op zoek naar bestaande producten die worden vernieuwd, nieuwe productieprocessen of vernieuwende samenwerkingsverbanden tussen ketenpartners. Kortom hoe maken we onze infrastructuur toekomstbestendig? Word jij de winnaar de InfraTech Innovatieprijs 2019? Ik zie graag jouw goede ideeën voor 26 september tegemoet!”

 

De categorieën waarvoor u kunt inschrijven zijn:
Product innovatie
Onder de categorie 'productinnovatie’ vallen inzendingen waarbij een bestaand product wordt vernieuwd (betere prestaties, gebruiksgemak, etc.) of een nieuw product is ontwikkeld.

Proces innovatie
Onder de categorie 'procesinnovatie’ vallen inzendingen waarbij een nieuw productieproces is ontwikkeld. Dit is verwezenlijkt door het vernieuwend combineren of opeen laten volgen van activiteiten om bestaande of nieuwe producten en/of diensten te realiseren.

Vernieuwende samenwerking
Onder de categorie 'vernieuwende samenwerking’ vallen inzendingen waarbij partners zowel vanuit de bouwsector als vanuit andere sectoren op een vernieuwende wijze hebben samengewerkt bij het realiseren van een project/opgave. Alle bij het project betrokken ketenpartners worden van harte uitgenodigd om gezamenlijk in te zenden en aan te geven op welke manier ieder van hen de eigen waarde toevoeging vorm en inhoud heeft gegeven.

 

De vakkundige jury bestaat uit:
Maxime Verhagen          Voorzitter Bouwend Nederland en juryvoorzitter
Michèle Blom                 Directeur-Generaal Rijkswaterstaat
Annemieke Nijhof          CEO Tauw
Gerben Wigmans           Concerndirecteur Stadsbeheer Rotterdam
Tomas te Velde               Strategic Product Designer TU Delft

Wat kunt u winnen?
De winnaar ontvangt € 500 of een InfraTech promotiepakket ter waarde van € 2500.

Aanmelden?
De aanmeldperiode is inmiddels verstreken, de jury is op dit moment bezig met het beoordelen van de inzendingen. Binnenkort wordend e genomineerden bekend gemaakt.

Belangrijke data
7 december 2018 Pitches van de genomineerden op De Bouwcampus in Delft
16 januari 2019 de uitreiking van de InfraTech Innovatieprijs

Mourik Infra / BESIX / Waterschap Rivierenland

Dijkverbetering 2.0 - Project KIS

BAM Infra en Movares

ShimLift

Betere spoorligging en efficiënter onderhoud

Van den Herik Sliedrecht

Piping Control

Provincie Noord-Holland

Grassap

Als gladheidsbestrijdingsmiddel?

Rijkswaterstaat / projectbureau Ruimte voor de Rivier

Inlaatwerk hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

Betonmortelbedrijven Cementbouw

Next Generation Concrete

RaMaC Wegverharding

4TU.Bouw Lighthouse project

Optimising 3D concrete printing

3D geprint beton

Mourik Infra / Provincie Zuid-Holland

MElt antivries-asfalt

Wij gebruiken cookies voor website analyse en marketingdoeleinden. Door onze site te bezoeken en te gebruiken, accepteert u deze cookies.
ACCEPTEER