InfraTech Innovatieprijs 2019

Een dichtbevolkt land als Nederland met zijn belangrijke doorvoerfunctie naar Europa, via onder meer de Mainports Luchthaven Schiphol en de Haven van Rotterdam, heeft altijd al behoefte gehad aan innovatie als het gaat om het bouwen, onderhouden, renoveren en verduurzamen van infrastructuur. Dat vraagt om nieuwe ideeën en inzichten, die snel en op grote schalen te realiseren zijn. Ze moeten Future Proof zijn.

Future proof zijn betekent openstaan voor nieuwe vaardigheden. Luisteren naar een nieuwe generatie techneuten. InfraTech doet dat met de Innovatieprijs. Iedere twee jaar strijden meer dan 50 inzenders om deze titel, waarbij de trend in de afgelopen jaren laat zien dat opdrachtgevers en opdrachtnemers steeds vaker samen optrekken. Maatschappelijk belang van de innovaties speelt daarbij net zo’n belangrijke rol als de pure techniek.

Met de InfraTech Innovatieprijs stimuleren wij innovatieve ideeën op het gebied van het bouwen, onderhouden, renoveren en verduurzamen van infrastructuur. Met infrastructuur in de breedste zin van het woord, denk hierbij aan vaarwegen, spoorwegen, kabels en leidingen, IT-infrastructuur, wegen, landuitbreidingen, industriële complexen, warmte transportleidingen, mobiliteit, smart city etc.

De categorieën waarvoor u kunt inschrijven zijn:
Product innovatie
Onder de categorie 'productinnovatie’ vallen inzendingen waarbij een bestaand product wordt vernieuwd (betere prestaties, gebruiksgemak, etc.) of een nieuw product is ontwikkeld.

Proces innovatie
Onder de categorie 'procesinnovatie’ vallen inzendingen waarbij een nieuw productieproces is ontwikkeld. Dit is verwezenlijkt door het vernieuwend combineren of opeen laten volgen van activiteiten om bestaande of nieuwe producten en/of diensten te realiseren.

Vernieuwende samenwerking
Onder de categorie 'vernieuwende samenwerking’ vallen inzendingen waarbij partners zowel vanuit de bouwsector als vanuit andere sectoren op een vernieuwende wijze hebben samengewerkt bij het realiseren van een project/opgave. Alle bij het project betrokken ketenpartners worden van harte uitgenodigd om gezamenlijk in te zenden en aan te geven op welke manier ieder van hen de eigen waarde toevoeging vorm en inhoud heeft gegeven.

Wat kunt u winnen?
De winnaar ontvangt € 500 of een InfraTech promotiepakket ter waarde van € 2500.

Meld je meteen aan!
Aanmelden voor de InfraTech Innovatieprijs kan door het inschrijfformulier vóór 26 september 2018 in te vullen. Lees in het reglement, waaraan de inzending exact moet voldoen.

Belangrijke data
26 september 2018 sluiting aanmeldingen
12 oktober 2018 sluiting inzendingen
7 december 2018 Pitches van de genomineerden op de Bouwcampus in Delft
16 januari 2019 de uitreiking van de InfraTech Innovatieprijs

Bekijk hier de winnaars en genomineerden van vorig jaar!

Winnaars

Mourik Infra / BESIX / Waterschap Rivierenland

Dijkverbetering 2.0 - Project KIS

Mourik Infra / BESIX / Waterschap Rivierenland

Project
BAM Infra en Movares

ShimLift

BAM Infra en Movares

Betere spoorligging en efficiënter onderhoud


Product

Genomineerden

Betonmortelbedrijven Cementbouw

Next Generation Concrete

Betonmortelbedrijven Cementbouw

RaMaC Wegverharding


Product
Provincie Noord-Holland

Grassap

Provincie Noord-Holland

Als gladheidsbestrijdingsmiddel?


Product
Rijkswaterstaat / projectbureau Ruimte voor de Rivier

Inlaatwerk hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

Rijkswaterstaat / projectbureau Ruimte voor de Rivier

Project
4TU.Bouw Lighthouse project

Optimising 3D concrete printing

4TU.Bouw Lighthouse project

3D geprint beton


Project
Mourik Infra / Provincie Zuid-Holland

MElt antivries-asfalt

Mourik Infra / Provincie Zuid-Holland

Project
Van den Herik Sliedrecht

Piping Control

Van den Herik Sliedrecht

Product