Nieuw: de Klimaatzone

Voor organisaties met klimaatoplossingen

De klimaatzone focust zich op organisaties met producten en diensten die oplossingen bieden tegen wateroverlast, hittestress en droogte.

Voorbeelden van producten en diensten:

  • - Advies en beheerplannen
  • - Afwatering
  • - Bestrating
  • - Gedragsbeïnvloeding
  • - Groen
  • - (Her-) Inrichting en ontwerp
  • - Innovaties!